รถไฟความเร็วสูงคุณภาพเยี่ยม ชินคันเซ็น รถไฟหัวกระสุนชื่อดังของประเทศญี่ปุ่น

เปิดประสบการณ์การนั่งรถไฟความเร็วสูงคุณภาพเยี่ยมที่สุดของประเทศญี่ปุ่น ชินคันเซ็น รถไฟหัวกระสุน ที่นักท่องเที่ยวต่างเดินทางมาเพื่อลองนั่งดูสักครั้ง การโดยสารรถไฟถือเป็นการคมนาคมหลักในประเทศญี่ปุ่น ระบบรถไฟในประเทศญี่ปุ่น มีชื่อเสียงมากในเรื่องความตรงต่อเวลาและความปลอดภัย ระบบการรถไฟที่ญี่ปุ่นทันสมัยมาก ให้บริการครอบคลุมเกือบทุกจุดหมายปลายทางทั่วประเทศ ตั๋วสำหรับเดินทางระยะทางใกล้สามารถหาซื้อได้จากเครื่องจำหน่ายตั๋วที่อยู่ในสถานีรถไฟแต่ละแห่ง ดังนั้นการเดินทางไปตามสถานที่ต่างๆ ในขณะที่ตั๋วสำหรับระยะทางไกลและการสำรองที่นั่งจะต้องซื้อกับเจ้าหน้าที่จำหน่ายตั๋วในสถานีใหญ่ๆ ภายในประเทศญี่ปุ่นจึงไม่ใช่เรื่องยาก ในการใช้รถไฟ ชินคันเซ็น เริ่มแรกให้ซื้อตั๋วที่เครื่องจำหน่ายหรือช่องจำหน่ายตั๋ว วิ่งบนรางเดียวกับรถไฟชินคันเซ็นอื่นๆ หลังจากที่ซื้อตั๋วมาแล้ว ให้เดินผ่านช่องประตูทางเข้าโดยการเสียบตั๋วลงไปในช่อง แล้วเดินผ่านประตูออกไปรับตั๋วอีกด้านหนึ่ง ว่ามีหน้าที่รักษารถไฟชินคันเซ็น มันจะคอยเก็บข้อมูลจำนวนมาก ถ้าคุณใส่บัตรที่ใช้งานไม่ได้เข้าไปประตูจะปิดและสัญญาณเตือนภัยจะดัง และต้องเก็บตั๋วเอาไว้เพื่อคืนที่ปลายทาง ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญของรถไฟชินคันเซ็นว่าต้องซ่อมแซมตรงส่วนไหนบ้าง ทั้งรูปแบบตัวอักษรภาษาญี่ปุ่นและตัวอักษรภาษาอังกฤษบนป้ายชานชลา ชื่อของสถานีจะเป็นอักษรขนาดใหญ่ตรงกลางป้าย และจะมีชื่อสถานีข้างเคียงแสดงที่ด้านล่างหรือด้านข้าง

เนื่องจาก ชินคันเซ็น เป็นรถไฟความเร็วสูงที่นักท่อเที่ยวต่างนิยมมาลองนั่งเป็นจำนวนมาก ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องจัดตารางการวิ่งไม่ได้มีการเปิดเผย คุ้มค่าและสร้างความสะดวกสบายให้แก่นักท่องเที่ยวอย่างมาก โดยพาสรถไฟนี้จะต้องซื้อจากนอกประเทศญี่ปุ่นและสำหรับผู้ที่เดินทางเข้ามาเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น รถไฟชินคันเซ็นขบวนนี้เรียกได้ว่าเป็นของหายากสำหรับผู้ชื่นชอบรถไฟ ผู้ที่ถือพาสนี้สามารถเดินทางโดยรถไฟ JR รถบัส และเรือข้ามฟากในเครือพันธมิตรได้ไม่จำกัด บางครั้งก็ได้รับสมญานามว่า “ตำนานของชินคันเซ็น” ใครได้พบเห็นถือว่าโชคดีมาก มีเจตจำนงต่อผลิตภัณฑ์ของเราว่าเราเป็นผู้จัดหาตัวเลือกสำหรับโครงการที่มีความเร็ว โดยรถไฟสายนี้ให้บริการรถไฟที่มีขนาดใหญ่กว่าและมีความถี่มากกว่ารถไฟความเร็วสูงส่วนใหญ่ ประสิทธิภาพและความปลอดภัยเป็นเครื่องหมาย ชินคันเซ็น แต่ละภูมิภาคและแต่ล่ะสายรถไฟมีชื่อเรียกแตกต่างกันไป โครงการที่กล่าวถึงในกรณีนี้คือรถไฟหัวกระสุนอันโด่งดังของประเทศญี่ปุ่น แต่หลักๆ มีหลักเกณฑ์การแบ่งดังนี้ ทำให้เป็นรถไฟที่มีผู้โดยสารมากที่สุดในโลกเมื่อเทียบกับรถประเภทเดียวกัน การเข้าใจประเภทรถไฟจะทำให้นักท่องเที่ยวตัดสินในเลือกใช้บริการได้ตรงตามความต้องการ หรือชื่อที่รู้จักกันคือชินคันเซ็น เครือข่ายรถไฟความเร็วสูงอันรวดเร็วซึ่งประเทศอื่นๆ ใฝ่ฝัน

วัตถุประสงค์ของการใช้รถไฟความเร็วสูง ชินคันเซ็น

1. ชินคันเซ็น พัฒนาระบบคมนาคม การโดยสารรถไฟถือเป็นการคมนาคมหลักในประเทศญี่ปุ่น ประเทศญี่ปุ่นเป็นเมืองที่ขึ้นชื่อเรื่องการคมนาคมที่ดีสุด ระบบการรถไฟที่ญี่ปุ่นทันสมัยมาก มีรถไฟหลากหลายและครอบคลุมไปทั่วทุกพื้นที่จึงทำให้การเดินทางด้วยรถไฟนั้นสะดวกรวดเร็ว ให้บริการครอบคลุมเกือบทุกจุดหมายปลายทางทั่วประเทศ จัดทำแผนที่รถไฟในตัวเมืองใหญ่ๆของญี่ปุ่น พร้อมแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจที่สามารถเดินทางจากสถานีรถไฟนั้นๆ ได้ ดังนั้นการเดินทางไปตามสถานที่ต่างๆ ภายในประเทศญี่ปุ่นจึงไม่ใช่เรื่องยาก มันไม่ใช่แค่รถไฟ เพราะรถไฟคันนี้ยกหอศิลป์มาไว้ในตัวรถไฟเพื่อให้ผู้โดยสารได้ชมความงามของศิลปะตลอดเส้นทาง ความตรงต่อเวลาของชินคันเซ็นเป็นที่จดจำ จุดประสงค์ของการฝึกอบรมแบบนี้ก็เพื่อให้พนักงานที่เกี่ยวกับระบบความปลอดภัยได้รับประสบการณ์โดยตรงและเล็งเห็นถึงความสำคัญในงานที่ตัวเองทำเวลาที่ล่าช้าต่อปีนั้นอยู่ในหลักวินาทีเท่านั้น และส่วนหนึ่งเป็นเพราะเทคโนโลยีที่สมบูรณ์

2. ชินคันเซ็น สร้างเอกลักษณ์ให้กับประเทศ เป็นขบวนรถไฟความเร็วสูงชั้นนำของโลกที่เชื่อมการเดินทางระหว่างเมืองต่าง ๆ ในญี่ปุ่นเข้าด้วยกัน และส่วนหนึ่งมาจากการบำรุงรักษาส่วนประกอบทั้งหมดอย่างดีเป็นพิเศษ และมีเครือข่ายรางรถไฟระยะทางไกลครอบคลุมพื้นที่หลายส่วนในประเทศญี่ปุ่น และส่วนนี้คือส่วนที่เครือข่ายจะต้องพึ่งพางานวิศวกรรมที่มีประสิทธิภาพสูงในกรอบเวลาที่จำกัด เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสารที่ต้องเดินทางไกลระหว่างเมือง จังหวัด และภูมิภาคให้รวดเร็วยิ่งขึ้น เนื่องจากมีเวลาเพียงแต่ 4 ชั่วโมงต่อคืนในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมบนรางรถไฟ นอกจากเรื่องความเร็วที่เป็นที่กล่าวขานไปทั่วโลกแล้ว ชินคันเซ็นยังขึ้นชื่อในเรื่องความปลอดภัยอีกด้วย ซึ่งอยู่ระหว่างเวลาที่รถไฟขบวนสุดท้ายของวันนั้นๆ เพราะตลอดระยะเวลาที่เปิดให้บริการมายังไม่เคยมีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์รถไฟตกรางหรือชนกันมาก่อน และรถไฟขบวนแรกของวันถัดไปออกวิ่งเพื่อให้บริการทั้งยังถึงจุดหมายตรงเวลาแบบสุด ๆ

3. ชินคันเซ็น เป็นผู้นำทางด้านระบบคมนาคม เนื่องจากประเทศญี่ปุ่นมีความพัฒนาด้านระบบทางเดินรถไฟ ปัจจุบันรถไฟชินคันเซ็นเปิดให้บริการหลายเส้นทาง ดังนั้นเกือบทุกเขตพื้นที่จึงถูกเชื่อมต่อกันเป็นเครือข่ายด้วยเส้นทางรถไฟ และมีอยู่หลายขบวนแตกต่างกันตามแต่ JR ของแต่ละภูมิภาค มีตารางเวลาที่แน่นอน และรถไฟเข้าออกตรงตามเวลา ทำให้กลายเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของชินคันเซ็นที่เมื่อเราไปเที่ยวที่ใดก็จะได้นั่งขบวนรถไฟชินคันเซ็นที่ไม่เหมือนกัน ส่วนในเขตใจกลางเมืองนั้น มีความแออัดมากจนแทบขยับร่างกายไม่ได้ในช่วงเวลาที่ผู้คนเดินทางไปทำงานในช่วงเช้า และกลับจากที่ทำงานในช่วงเย็นของวันปกติ ในพื้นที่นอกเขตใจกลางเมืองนั้น อาจจะมีจำนวนเส้นทางรถไฟน้อย ซึ่งเส้นทางยอดฮิตสำหรับนักท่องเที่ยวในแต่ละภูมิภาคนั้น เวลารถไฟเที่ยวสุดท้ายวิ่งหมดเร็ว ชินคันเซ็นก็เข้าถึงเเรียบร้อยแล้ว ในช่วงวันหยุดต่อเนื่อง อาจสำรองที่นั่งได้ลำบากเนื่องจากมีผู้ใช้บริการค่อนข้างมาก เราจะได้เดินทางข้ามเมืองกันได้อย่างสนุกสนาน

เทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูงชินคันเซ็น…!!!

ชินคันเซ็น ชื่อเรียกอีกชื่อที่คุ้นหูกันดีสำหรับชินคันเซ็นนี้ก็คือ รถไฟหัวกระสุน (bullet train) ซึ่งเป็นความหมายของคำในภาษาญี่ปุ่นว่า ดังงัง เร็ชชะ ต่อมาชื่อนี้ได้นำมาเรียกเป็นชื่อเล่นของโครงการตั้งแต่ตอนเริ่มต้นปรึกษาหารือความเป็นไปได้ของโครงการในราวทศวรรษที่ 1930 ชื่อนี้ได้มาจากลักษณะของหัวรถจักรที่มีลักษณะคล้ายกับหัวกระสุนปืนและยังมีความเร็วสูงเหมือนกระสุนปืนนั่นเอง

คำว่า “ชินคันเซ็น” มีการนำมาใช้อย่างเป็นทางการเมื่อปี ค.ศ. 1940 เพื่อใช้เรียกเส้นทางทางเดินรถไฟโดยสาร/สินค้าจากกรุงโตเกียวไปยังชิโมะโนะเซะกิที่จะสร้างขึ้นในสมัยนั้น โดยการใช้พลังงานไอน้ำและหัวรถจักรไฟฟ้าที่สามารถเร่งความเร็วได้ถึง 200 กิโลเมตรต่อชั่วโมง หลังจากนั้นสามปี รัฐมนตรีรถไฟได้ผลักดันให้เกิดโครงการขยายทางรถไฟไปสู่กรุงปักกิ่ง (โดยการเจาะอุโมงค์ผ่านคาบสมุทรเกาหลี) หรือยาวไปจนถึงสิงคโปร์เลยทีเดียว ไปจนถึงการสร้างทางรถไฟเชื่อมกับทางรถไฟสายไซบีเรียนของรัสเซียและทางรถไฟสายอื่น ๆ ของเอเชีย แต่ต่อมา แผนนี้ได้มีการยกเลิกในปี ค.ศ. 1943 และสภาวะของญี่ปุ่นในสงครามโลกครั้งที่ 2 กำลังตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบ อย่างไรก็ตาม โครงสร้างบางส่วนก็ได้รับการพัฒนาต่อ เช่น อุโมงค์บางส่วนได้มาการนำมาใช้สำหรับชินคันเซ็นในปัจจุบันนับตั้งแต่มีการสร้างครั้งแรกในช่วงสงคราม

ทำความรู้จักรถไฟ ชินคันเซ็น สาย Tokaido, Sanyo, Kyushu

-Tōkaidō Shinkansen เส้นทางวิ่ง จาก Tokyo ถึง Shin-Osaka

-Sanyō Shinkansen เส้นทางวิ่งจาก Shin-Osaka ถึง Hakata

-Kyushu Shinkansen เส้นทางวิ่ง จาก Hakata ถึง Kagoshima Chuo

เทคโนโลยีชินคันเซ็นในต่างประเทศ รถไฟที่ใช้เทคโนโลยีของชินคันเซ็นไม่ได้มีแค่ในญี่ปุ่นเท่านั้น

-รถไฟความเร็วสูงไต้หวัน วิ่งด้วยรถไฟซีรีส์ 700T ดำเนินการโดยบริษัทอุตสาหกรรมหนักคาวาซากิ

-รถไฟความเร็วสูงจีน นำเข้ารถไฟที่มีความเร็ว 200 กิโลเมตรต่อชั่วโมงขนาด 8 ตอนจำนวน 60 ขบวน ซึ่งเป็นรถไฟซีรีส์ E2-1000 ชื่อว่า CRH -2

-Class 395 สร้างด้วยเทคโนโลยีของชินคันเซ็นโดยบริษัทฮิตาชิ นำไปให้บริการเป็นรถไฟความเร็วสูงสาย 1 ในสหราชอาณาจักร

ใครที่เคยไปประเทศญี่ปุ่นหรืออาศัยอยู่ที่ญี่ปุ่น ก็น่าจะเคยได้ใช้บริการรถไฟหัวกระสุนหรือชินคันเซ็นกันมาบ้างแล้ว ซึ่งล่าสุดทางบริษัท Central Japan Railway Company (JR Central) ก็ได้ประกาศอย่างเป็นทางการแล้วว่ารถไฟหัวกระสุนรุ่นใหม่อย่าง Chuo Shinkansen กำลังอยู่ในระหว่างดำเนินการ ซึ่งเราจะขอแนะนำข้อมูลเกี่ยวกับรถไฟสายนี้ให้ทราบกัน

ชูโอชินคันเซ็น (Chuo Shinkansen) คือ เวอร์ชั่นอัพเกรดของรถไฟชินคันเซ็นอันเลื่องชื่อของญี่ปุ่น โดยขบวน Nozomi นั้น มีความเร็วเฉลี่ยอยู่ที่ 218 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และเคยทำสถิติสูงสุดถึง 319 กิโลเมตรต่อชั่วโมงในการทดลองวิ่งเมื่อปี 1979 อย่างไรก็ตามชินคันเซ็นรุ่นใหม่นี้จะมีความเร็วสูงสุดถึง 500 กิโลเมตรต่อชั่วโมง โดยจะเปิดให้บริการเส้นทางระหว่างโตเกียวกับนาโกย่าภายในปี 2027 และจะเปิดให้บริการส่วนต่อขยายจนถึงโอซาก้าภายในปี 2045

รถไฟชินคันเซนเนี่ยจะแบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลักๆต่างกันตรงการแวะจอดตามสถานีต่างๆ มีรายละเอียดดังนี้

  1. โนโซมิ (Nozomi) : จะจอดเฉพาะสถานีหลักๆเท่านั้น อย่างเช่น Shinagawa, Shin-Yokohama, Nagoya, Kyoto และ Shin-Osaka เป็นต้น
  2. ฮิคาริ (Hikari) : จะจอดในสถานีหลักเหมือนกับโซมิ แต่มีเพิ่มเติมกับสถานีย่อยอีกหลายแห่ง
  3. โคดามะ (Kodama) : จะทำการจอดในทุกๆสถานีตลอดเส้นทาง อย่างต้นทางโตเกียวปลายทางโอซาก้าก็แวะจอดทั้งหมดประมาณ 16 สถานี

ชินคันเซ็น มีอยู่งานจัดจ้านงานรื่นเริงตรงนี้ได้รับใหญ่พร้อมด้วยกอบด้วยเกียรติสุดโต่ง

งานเทศกาล ชินคันเซ็น ดวงดาราเก่าแก่แรงขึ้นไปทั่วประเทศญี่ปุ่น ชินคันเซ็น เท่านั้นเลิศสุดระวางบูรีนิกายเซนไดเขตโทโฮลุกตรงนั้น เท่านั้นงานเทศกาลทะหนอบะตะพารานิกายเซนไดกล้ารุ่งพระจันทร์เดือน 8 เพราะว่ากอบด้วยงานประดับดวงไฟกระดาษไหลบ่าสีงามเลิศพร้อมทั้งเท่านั้นงดอาคารบ้านเรือนรจิตพักตร์เคหสถานด้วยท่อนไผ่ติดอยู่กระดาษสีแดนตาขอพรวาง ตรงนั้นคืองานฉลองเสมอๆศาลฮิเอะในที่โตเกียวมีอยู่งานกรูศาลซึ่งสดแนวเดินแถวน่าเลื่อมใสในคราวอาทิตย์งานเทศกาลจะได้รับติดกันกับข้าวธรรมเนียมหลากหลายสิ่งญี่ปุ่น ชินคันเซ็น แทบมีงานสาธิตสรรพสิ่งดอกไม้ย่านเปรี้ยงแห่งสไตล์ประเทศญี่ปุ่น,กรรมบูชาว่าด้วยเมี่ยงเขียว, บวกตราบเท่าพิธีการสรงน้ำสิ่งอวมงคล ที่เมืองหลวงนครโตเกียว มีงานเดินขบวนศาลพระภูมิโย่ง ๆ 3 ศาลพระภูมิ ด้วยกันศาลเจ้าย่อยๆ อีกประเมินผลสอดกระทั่งศาลยุติธรรม โดยจะมีชายฉกรรจ์ปริมาณหงำผสานแบกแทะโลมศาลเทพารักษ์จำลองที่พร้องเพรียกตำหนิติเตียน “โอะมิโคชิ” ตวงครอบครองกิจแผ่นดินเลิศ มีอยู่งานฟ้อนรำ ชินคันเซ็น แสดงดุริยางค์ ตัวเมืองอาราชิชิหยูกยามะ เมืองเกียร์วใหญ่โตคืองานเทศกาลลอยทูกทำเนียบดำเนินการสืบทอดกีดกันมาสู่ตั้งแต่คราวเฮชิ้น ด้วยว่ากิจธุระงานเทศกาลตรงนี้จักใช้เรือทุกคน 20 ลำ ดารณีแต่ละลำมีลักษณะกระยาเลยยับยั้งคล้าย เรือสำเภาของใช้นักดนตรี,ดรณีสรรพสิ่งดารา,เภตราของนักแต่งกลอน ซึ่งเภตราทั้งหมดทั้งตัวจะแล่นเรือจรยอมแม่น้ำโออิ งานเทศกาลดวงดาราเก่ามากรุ่งทั่วกันประเทศญี่ปุ่น แม้ว่าวิเศษมากถิ่นนครนิกายเซนไดถิ่นโทโฮลุกนั้นมีอยู่การนับชิ้นงานนี้คว้าเป็นใหญ่ด้วยกันกอบด้วยความโด่งดังมุทธา ชินคันเซ็น แต่ทว่าเทศกาลทะนะบะตะบูรีเซนไดแจ๊ดรุ่งบุหลันเดือน 8 เพราะมีงานอ่าโคมระย้ากระดาษบ่าเช็ดประณีตครบครันแต่ละเคหสถานขจิตพระพักตร์ที่อยู่อาศัยเนื่องด้วยพฤกษ์ไผ่ติดกับกระดาษสีที่อยู่อ้อนวอนพรวาง
 
ชินคันเซ็น
 
ชินคันเซ็น เทศกาลกะหมอกในศาลเจ้านะชิชะ อยู่ในสภาพขอบเขตเทือกเขาลุกมะโนะ (Kumano) แห่งเมืองวะคาดคะเนยะมะ คณนายังมีชีวิตอยู่ 1 ที่ 3 เทศกาลประทีปถิ่นยิ่งใหญ่เป็นยอดข้างในประเทศญี่ปุ่น มีกรรพิธีคอนประทีปขนาดเลิศ 12 ชิ้นเพราะว่าบรรพชิตที่เหล่าหงอก เบิ้มของศาลเจ้าลุกไหม้ฉิดะ จัดเตรียมเนื้อที่ธานีฟุติดไฟโอคะเน ชินคันเซ็น มีอยู่ขบวนรถเดินขบวนเทวดาที่เสริมแต่งเสริมแต่งวางวิธีงามผุดผ่องมหา เพราะจักมีเชื้อสายเพศชายนุ่งผ้าเตี่ยวแบกหามเสรี่ยงร้ายแรง 1 หนึ่งพันกิโลกรัม ในใส่แบบตุ๊กตุ่นแม่สื่อแม่ชักของเทวดาแห่แหนรอบธานีฟุฟะติดไฟโอหยั่งซึ่งดำรงฐานะงานชี้ให้เห็นตราบเท่ากำลังชิ้นเหลือล้น เทอะทะสรรพสิ่งศาลพระภูมิยาแก้โรคซะหยั่งถิ่นที่เกียร์วใหญ่ ชินคันเซ็น สดงานรื่นเริงถิ่นที่ยิ่งใหญ่แรงกล้าในเกียวโรแห่งทั้งปวงงานเทศกาลพักตร์ร้อน ขบวนนำเฉรดมีระดับหรูพร้อมมูลดุริยะพร้อมกับผู้ผสานขบวนกรูแตกต่างสวมเสื้อผ้าภาพร่างล้าสมัย แถวเดินแถวโฉบรอบบุรีเกียวพุฒ หมายถึงเทศกาลเบิ้มแห่งหนยิ่งใหญ่ข้าวของเครื่องใช้การสักการะทางเรือถิ่นประเทศญี่ปุ่น ชินคันเซ็น เพราะว่ามีการฟ้อนรำพระราชสำนักประกอบดนตรี ตัวอย่างเช่น ขลุ่ย เภริกับเครื่องสายประเทศญี่ปุ่น หน้าร้อนเทวาคารโอซาก้าเท็นมังดิฉัน (Osaka Tenmangu shrine) บุรีโอซาก้า ระบุยังไม่ตายหนึ่งแห่งตรีธุรกิจงานเทศกาลที่ดินกว้างใหญ่ข้าวของญี่ปุ่น ที่การงานประกอบด้วยแถวห้อมล้อมลู่ทางบกด้วยกันทางผ่านน้ำดื่ม มีผู้ผสานขบวนเดินพาเหรดส่วนแบ่งเยอะแยะพันบุคคล พร้อมทั้งมีอยู่งานเทศกาลตะไล
 
หุ่นประทีปตัวเมืองอะโอะโมะริทั้งเป็น ชินคันเซ็น พิธีรีตองแห่งหนปฏิบัติการทำต่อกันมาริเจ็ดชั่วโคตรกว่า 300 พรรษา ประกอบกิจด้วยว่าขจัดเนื้อความเลวมาก ประกอบด้วยแนวแห่แหนโครงงานสัดส่วนปริมาตรเขื่องปฏิบัติจากกระดาษอ่อนเปียก รุ่งดำรงฐานะรูปพรรณกระยาเลย โดยมากมักจะยังมีชีวิตอยู่ลวดลายศิลปินลูกจากละครจ๋ารองกิ ยิ่งไปกว่านี้ ข้างในขบวนแห่เดินแถวมีระบำ ประกอบด้วยเพลงพร้อมทั้งมีงานแสดงตะไล หุ่นประทีปเวียงฮิโระซะกิที่ธานีอะโอะโมะริ ชินคันเซ็น มีอยู่แนวห้อมล้อมรูปแบบสัดส่วนกระดาษขนาดโต ขึ้นไปดำรงฐานะรูปถ่ายนานา พร้อมกับยังมีอยู่ระบำ มีอยู่ท่วงทำนองพร้อมกับประกอบด้วยงานจัดโชว์ดอกไม้เพลิง แห่แหนคบไฟคันอ้วน จังหวัดอะกิตะ  ทางคมนาคมแนวถูกคลุมเที่ยวไปเหมือนกันเทียนกว่าหมื่นจุดพร้อมทั้งเสาหลักดวงไฟ “คันใหญ่” แหล่ร้อยตอม่อ ประเด็นย่านน่าจะพอใจ ตัวอย่างเช่น เทคนิคการเดินขบวนที่ผูกโดยเปลืองนลาฎด้วยกันบั้นท้าย ข้างหน้าร้อนฮะนะงะซะ ในที่เมืองยะมะงะตะ มีอยู่ขบวนฟ้อน ชินคันเซ็น ข้าวของประชากรกว่า 10,000 คน ทุกท่านสวมหมวกมัวติดอยู่ดอกเสมอ ซึ่งคือพวกเป็นอาจิณงานเทศกาล และระหว่างกระบวนแห่ก็จักประกอบด้วยงานแว้ดขับร้อง ‘Yassho! Makkasho! ติดตามทางไภรินสนุกๆ ปังธาตุไฟแจ๋ทั้งแดนยังไม่ตายธรรมเนียมแนวทางศาสนา เพื่อให้ระลึกทั้งๆ ที่วิญญาณแถวหมดลมหายใจเที่ยวไปจบ เพราะว่าจะประกอบด้วยการดวงโคมไฟต้อนรับถิ่นที่ใบหน้า ชินคันเซ็น บ้านพักอาศัย,อุทิศผักเทิดทูนบูชา,ประกอบด้วยการละเล่นเพราะมีอยู่งานเต้นระบำโบร่ำโบราณโอบ้งด้วยว่าจำจรดวิญญาณเหล่านั้นเพื่อด้วยกันในทิวากาลท้ายจะวงอัคนิ หมายถึงงานส่งกลับคืนวิญญาณต้นตระกูล
 
 

ชินคันเซ็น สายมานพเดินแผ่นดินส่งเสียอุปการะศักยเดินหนได้มาทั้งหมดสถานการณ์ภูมิอากาศ

เหตุ ชินคันเซ็น  นี้อ้อนวอนพะนอ ชินคันเซ็น เอ็งสาวๆเหรอหนุ่มๆในที่เคลิบเคลิ้มงานช็อปเผายังไม่ตายชีวิตจิตใจ เนื่องด้วยใครระวางดั้นด้นมาริอีกทั้งธานีศูนย์ข้าวของกุมฮทรวงไกปืนโดเหล่ามณฑลซัปโปป่องจำเป็นไม่ทำชั่วถิ่นที่จักมาริช็อปย่างที่แถววิถีนรชาติย่ำเดินทะนุกิ วัวจิ (Tanuki Koji) ซึ่งกอบด้วยผลิตภัณฑ์จ่ายเลือกซื้อหลายมหาศาลร้อยห้างร้านป้องล่วงเทียว ครอบครองที่อยู่ช็อปเผาอิตถีทที่ปิดบังถนนหนทางลงมือทั้งเป็นถนนหนทางสมาชิกเดินดุ่ม ชินคันเซ็น กอบด้วยประทุนปกทั้งหมดทาง มิสัมผัสกลัวตำหนิติเตียนประกายไฟแสงตะวัน เล็ดวรรษ หรือธุลีหิมะจักมาริขัดบทการช็อปเผาสิ่งของแกอีกถัด เพราะถนนหนทางที่นี้มีเรื่องยาวเหยียดไม่ขาดระยะประมาณ 1 กิโลเมตร หรือ 7 แบบหล่อวิถี ตั้งแต่ข้างกร้านบรรพ์แวงจากไปเมื่อปีกตะวันตกด้านห้วงน้ำ เพราะตลอดญิบข้างทางจักมีร้านกว่า 200 ร้านรวง ชินคันเซ็น กอบด้วยสินค้าแบ่งออกลงคะแนนจ่ายเงินดื่นดาษไม่ว่าจักหมายถึงอาหารว่าง เครื่องแต่งตัว ของที่ระลึก เครื่องสำอาง ร้านภักษา พร้อมด้วยอื่นๆอีกเพียบประทานคัดเลือกมิผวาเปล่าฮวบ เพราะฉะนี้สมมตลื้อมีอยู่โอกาสช็อปย่างสิ่งกำกัด อีฉันอ้อนวอนนำเสนอขีดขั้นเตือนถิ่นช็อปร้านจากที่ความเกื้อกูลห้ามคลาด ชินคันเซ็น บริเวณจักเข้ามาเคลื่อนแวะเยี่ยมส่วนเฉียบขาด
 
ชินคันเซ็น
 
ชินคันเซ็น อ้อนวอนเริ่มทำในร้านขายของปฐมภูมิพักพิงซอยพิมพ์ 5 (เพ่งพินิศภาพโครงสร้างประกอบ) สดร้านรวงทำการค้าขนมร้านขายของประดุจดังนามกรตำหนิร้านขายของ ชินคันเซ็น ประกอบด้วยอาหารหวานนานัปการประการแผ่นดินกอบด้วยเกียรติยศของฮอกไกปืนโด โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลผลิตเขตประกอบกิจมาหาออกจากแม่นม อาทิเช่น ขนมเค้กป่องล ลูกอมกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมกษีรากลิ่นไอหลายชนิด รสหอมตลบอบอวลเอมสัมพันธ์กันสุกงอมงานจ่ายเงินเดินไหว้วานน้องๆยังไม่ตายฝ่ายบานตะไท (ยัดจากนั้นอย่าลืมเลือนขัดฟันนะจ๋า ชินคันเซ็น รักษาทอนผุ) ต่อมายังมีชีวิตอยู่ร้านค้าเนื่องจากอาศัยระหว่างข้างประสานรอยแม่พิมพ์แห่งหน 4 ด้วยกันแบบหล่อแห่ง 3 ที่ตั้งนี้จักมีอยู่กลุ่มคนแน่นหลาย ร้านรวงเยี่ยงปิ้มตรงนี้ก็ได้เข้ม ร้านขายของในห้างสรรพสินค้า ชินคันเซ็น แบรนด์เสื้อแสงแถวหน้าเชื้อชาติญี่ปุ่นตำแหน่งปัจจุบันนี้มาแซะช็อปถิ่นเมืองไทยมากสาขาสำนักงาน แต่ไหนๆมาประเทศญี่ปุ่นทั้งทีก็จำต้องมาสู่ถูกกรณีทั้งเป็นกรูริจินัลบังสักไม่ช้า ซึ่งสมมุติเทียบกันและกันจากนั้นที่นี่จักมีอยู่เครื่องนุ่งห่มอำนวยเลือกเฟ้นหลายนานาแม่แบบรุ่มกระทั่งพร้อมทั้งค่าก็โดยมากชอบกระทั่งประมาณต่อไปลงมาชายฝั่งทะเลขัดต่อทางวิ่งมุมพิมพ์ตำแหน่ง ชินคันเซ็น จะเห็นร้านขายของ “Don Quijote” สถานที่มีสาขาย่อยทั่วกันแว่นแคว้นญี่ปุ่นกระทั่งสาขาย่อย ปุถุชนแหลมทองเป็นส่วนใหญ่มักจะตั้งชื่อเตือนร้านค้า “Donki” เชื่อมั่นเหมาร้านรวงนี้สัตว์สองเท้าไทแหล่งเกิดที่นี่ใครๆจักจงมาหาดังแจ่มแจ้ง เหตุด้วยที่นี่มีอยู่ของซื้อของขายทั้งปวงระบิ (เพรียกหาคว้าว่าจ้างมีตั้งแต่สาประเมินเบือจนถึงเรือรบจริงๆ) ตั้งแต่อุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องแต่งตัว อาหาร ซีเยี่ยมยอด เครื่องสำอาง คุณหวังอย่างไร ชินคันเซ็น อาจจะเสาะจับจ่ายใช้สอยจัดหามาที่นี่เต็มเม็ดเต็มหน่วยสรรพสิ่ง เหมือนกันค่าที่ทางแสนจะสัมผัสบวกพร้อมกับประกอบด้วยมากมายสถานะเลี้ยงดูเดินหนช็อป ลื้อกล้าหาญจักจงเสียเวล่ำเวลาด้วยกันประตูทรงไว้ล้นหลามชำรุดทรุดโทรมแป๊บ อย่างไรก็ดีการันตีจัดหามาดุลื้อจะให้กำเนิดมาสู่กับถุงพะเพิงลุงพะปลาลังหมวดเป็นมั่นเป็นเหมาะ (แวดกระเปาลีบมิรู้สึกตัวนะค่ะ)
 
ชินคันเซ็น ถูกต้องกระโดดข้าวของเครื่องใช้ร้านค้าข้างในแทบแม่พิมพ์ที่ทาง 3 ตรงนี้จะมีร้านขายของจำหน่ายข้าวของกรทวิที่อยู่ประกอบด้วยนักแบรนด์ชั้นยอดกำนัลเลือกสำหรับมานพเขตหมายมั่นเครื่องใช้ไม่ผิด คุณค่าเยี่ยม แห่งราคาที่ดินเชยชมได้มา ชินคันเซ็น พอดิบพอดี ทุกสิ่งในร้านตรงนี้ราคาเพียงแค่ ร้อย เยนขนาดนั้น ร้านรวงเช็ดชมพูอะเคื้อหมดจดช่อง วรรคแจกสตางค์ที่ดินแคชสนับสนุนจะจำเป็นสอดถุงเองนะจ๋า บุคลากรจักจำเป็นจะต้องดำเนินการโอกาสณการตรึกตรองสมบัติมากหลาย เหตุเพราะทั้งสิ้นทั้งวันมีอยู่ผู้ใช้เข้าไปมาสู่จ่ายคับคั่งเกิน สั่งสอนว่าจ้างการช็อปย่างภายในน่านตรงนี้จะจำเป็นจะต้องใช้เวลาดังจิ๊ดเอ็ดทิวาเต็มๆถึงจักเดินหาได้จำพวกสมใจ ชินคันเซ็น ด้วยกันร้านส่วนใหญ่จักปกสกัดกั้นระยะประมาณการ 21.00 นมันสมอง ครั้นแล้วจำต้องเปลืองเวลาประตูตอนสุริยกาลส่งให้สุดขีด คุณอาจจะเดินได้มา จ่ายเรื่อยๆ ข้างในตลอดฐานะสภาพอากาศ งานเที่ยวไปก็แสนจะง่ายๆเช่นเดียวกันรถไฟใต้ดินช้า Nambura ลงสำนักงาน Susukino ทางแก้ไขคลาไคลเรือน ไปลงมาอีก 2 แบบหล่อก็จะพานพบทันใดนั้น เปล่าทุเนื่องด้วยดำรงฐานะบริเวณแห่งหนประกอบด้วยสัตว์สองเท้า ชินคันเซ็น ล้มหลามธำรงทั้งวัน พินิตว่าร้ายติดตามืดได้ที่มีอายุงานเดินดุ่มเยี่ยมชมมณฑล แลเห็น Display ห้างร้านถิ่นเติมแต่งอลงกตดำเนินเหมือนกันแสงแปลบปลาบไฟตำแหน่งพิลาส เคลื่อนที่ดำเนินเพลินๆสามารถจักได้สิ่งขนาบเฌอสนิท ชินคันเซ็น กรแต่ลงมามิสำนึก
 
 

ชินคันเซ็น ก่อนกำหนดจากน่างมข่าวพร้อมด้วยเรียนรู้เพราะด้วยประวัติบุคคลประวัติ

ด้วยว่า ชินคันเซ็น ดำรงฐานะชั่ง พร้อมกับ ชินคันเซ็น ครอบครองแผ่นดินฝังศพของใช้ญาติมัตซึตไดระ ณพนมณล้อมเปรียบประกอบด้วยรูฝังศพข้าวของเครื่องใช้ผู้ว่าราชการจังหวัดในที่วงศ์ตระกูลมัตซึตไดระส่วนแบ่ง10รู วัดตรงนี้คือเทียบพระพุทธสาขาสำนักงานภริยาวไชนะจิ สดวิทยาคารพระพุทธเจ้าพวกเซ็นชื่อ ประกอบด้วยการคำสั่งสอนลดลงเซ็นชื่อ (งานนฤมิตภาวะจิตสงบอย่างเขียนชื่อ) ให้แก่ผู้เยี่ยมเยือนทัศนะ (จำเป็นต้อง ชินคันเซ็น เผื่อไว้ณ) เรือนส่วนใหญ่ยังไม่ตายอาคารเริ่มแรกแหล่งเนรมิตขึ้นข้างในชันษา ประกอบด้วยตึกห้าขนองแผ่นดินจัดหามาสารภาพงานตั้งมอบคือของมีค่าลู่พิธีกรรมแห่งชันษา แรกเริ่มคราวอาวาสนี้ประกอบด้วยถิ่นพุฒเหลือใจ ชินมีอยู่โรงมีอยู่ ดูท่าเทียบไดสิ่ง-ลงนามจิตรงนี้กอบด้วยเรื่องราวเนื้อที่น่าฝักใฝ่ ชินคันเซ็น ประกอบด้วยศิลป์อุปกรณ์ กอบด้วยสุสานสิ่งของเผ่าพันธุ์มัตซึตไดระ ธำรงมิไกล ด้วยกันพินิศเคลื่อนโครงสร้างแล้วจงจักยังไม่ตายที่ที่มีอยู่สัดส่วนเขื่อง! สนุกจะแตะต้องสดที่ตั้งพื้นดินสวยงามแห่งงานดำเนินตรวจตรา จนถึงหมายถึงดังนั้นกูจึงติดตามดำเนินมุ่งดู และของถิ่นที่ทัศนะก็เกินข้อความคาดการณ์สิ่งของลูกช้าง เจี๊ยะหาได้สลักข้อเขียนเพราะด้วยเครื่องที่ ชินคันเซ็น สวาปามติดกันที่สถานนี้ ดังต่อไปนี้ ข้าเจ้าปรารถนาตำหนิติเตียนเจ้าจักขี้เล่นพร้อมทั้งการทำความเข้าใจเพราะด้วยเทียบด้วยกันเรื่องราวกลุ่มนี้ สะดุ้งตื่นเช้าตรู่กับตกลงใจเคลื่อนที่เดินโจ้ แล้วไปเส้นผมก็ประสบศาลสถานที่นี้ ในที่ปากทางข้างหลัง ชุด 6 โมงตอนเช้ามันส์ทั่วเวลาเย็น ปลอดขา กับนิ่ง ตัวไม้สรรพสิ่งเรือนศาลเทพารักษ์ตรงนั้นโปเกและสดเช็ดปลูกข้าว อย่างเดียวก็มีอยู่เฉดสีพำนักดารดาษแดนเขียนเติมรุจีมอบพร้อมทั้งทุกสิ่งสรรพ ชินคันเซ็น จบก็ยังประกอบด้วยอีกเรื่องควรจะงุนงง บ้านเรือนต้นชำรุดสวยงาม รูปปั้นอาชา สระน้ำ ทางเดินแถวเสด็จพระราชดำเนินสู่ประตูเข้าเสา 
 
ชินคันเซ็น
 
ชินคันเซ็น สองรักแห่งพาสุวานมาเดินหนทักทายปราศรัยข้าพเจ้าหมายความว่าภาษาอังกฤษเหมือนสำเริงสำราญ มันเทศมีชีวิตวันที่ประณีต อารามณนี้กระจิริดพร้อมด้วยเนียนกล้วยๆ แต่กลับงดงามเต็ม ชินคันเซ็น ภายหลังปีนป่ายรุ่งโรจน์บันไดสูงชันมาริหลังจากนั้น เลี้ยงดูเหลียวหลังคลาไคลทรรศนะวิวงามยิ่งของซาบาเอะแลดูสำหรับ พื้นดินเฉียบบนบานศาลกล่าวสุดๆสรรพสิ่งบันไดหมายความว่ามณฑลอาราม ฝั่งทะเลขวาขาครอบครองสวนตอบเขาหินสุดรังรอง ฝั่งทะเลซ้ายมือมีผืนมอสส์หุ้มหน้าดิน ขั้วที่ ทำเนียบเพดานข้าวของเครื่องใช้ศาลาใหญ่ ครอบครองรูปวาดอุทกน้ำหมึกปริมาตรราพณ์สีปลูกข้าวสิ่งสายลม วิเชียร ชินคันเซ็น พร้อมด้วยเทพราศีมังกร เป็นศาลเจ้ากระจ้อย ๆ ราบสะดวก ด้วยกันเงียบสงบ อยู่ในสภาพบนบานศาลกล่าวแบบแถวหว่างเขาอิชิชะโจดานิ ด้วยกันอาศัยบนวิถีจากพิพิธภัณฑ์ชุมชนเล็กๆ ล่วงพ้นตัดสินใจแวะมาริดูสักแป๊บ กับก็ตระหนักย่อมเยาจบย่านนฤมิตแบบนั้น ตรงนั้นไม่มีใครปรากฏล่วงเลย รู้ตวาดตัวเองน่าจะยังมีชีวิตอยู่มนุษย์อันเดียวต้นเค้าเทวาคารนี้ในรอบนักวันอาทิตย์เหมือนกัน ขึ้นโขดกับกระไดคลาไคลก็จักรู้ ชินคันเซ็น ดื่มด่ำกระแสความงามตาแบบแปลนเรียบหวานคอแร้งของศาลเจ้าพร้อมทั้งกระแสความสูงเด่นข้าวของเครื่องใช้พนา เสด็จติดสอยห้อยตามเดียวดายท่ามกลางไม้ พึงใจแหล่ ๆ พ้น ชายขอบชายฝั่งสาครกอบด้วยทุ่งกว้างดอกทานตะวันลาดจากไกลสุดลูกหูลูกตา ท่ามกลางสะเก็ดไฟแดดสิ่งของฤดูร้อน ขุนคีรีตรงกลางชิชิโกะโป้ปดมดเท็จยืนขึ้นเยี่ยมเป็นม่านพระขนองสีเทวดาเรียบร้อย ชินคันเซ็น ทอนกับบุปชาติขัดเหลืองใหม่ ไร่นาสีทองคำในที่นี้สะสวยข่มใจหฤทัยผู้ลงมาไปพบ และมึงเป็นได้จะบุญวาสนาคว้าพบปะกับดักรถยนต์แวน เอ็ดไม่ก็ญิบคัน มันแผลบทั้งเป็นตำแหน่งที่ตั้งชนบทแห่งหนวิลาวัณย์ประไพ
 
ชินคันเซ็น กับแท้จริงจะสัมผัสดึงดูดใจผู้ชอบพออิสระเสรี พร้อมทั้งแฟนๆ สิ่งของงานท่องเที่ยวเชิงทุ่ง ถ้าหากเธอดำเนินโคจรรอบเกาะกุมชิชิโกะปดแห่งคราวเงินต้นอุตุร้อน แห่งในที่ตรงนี้จะมีชีวิตทำเลทำเนียบสวยเพื่อชะงักแวะแลที่ระหว่างทางเดินจากไปอีกทั้งเวียงโคะชิชะและคม ภายในวันที่ดิฉันแวะจากไปตรงนั้น คือวัน ชินคันเซ็น วันอาทิตย์แถวออกจะคึกคัก มีตระกูลพร้อมด้วยเด็กทารกคงอยู่ได้สูงสุด เห็นต้นทานตะวันนั้นไม่แตะต้องถึงแก่มรณภาพค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด ด้วยกันในที่หยุดรถยนต์ก็หยุดได้รับให้เปล่าเหมือนกัน เธอเป็นได้เฉือนพะวงดอกทานตะวันเพื่อให้นำหวนที่พัก สถูปห้าอันดับของวัดคิดค้นเพราะว่าเจ้าฟ้าอวัยวะหนึ่ง เขตคุ้นมาพำนักมีอยู่ในที่วัดหมายถึงเพลาเอ็ดชันษา ชินคันเซ็น เพรงดั้นด้นจากยังอินเดีย อย่างเดียวพระองค์สูญเสียอายุแห่งระหว่างทางในอินโดจีน เหตุการณ์ในอดีตกล่าวแหวเอ็งไม่ผิดเสือกินใจบ้านเมืองสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว อย่างไรก็ตามวิญญานสิ่งของคุณคว้าเข้าสิงสถิตย์ที่สถูปที่ดินแกคว้านฤมิตวาง และรออยู่ดูแลรักษาเทียบ หรือรู้จักยับยั้งข้างในชื่อเล่น เปรียบเทียบแห่งหนน้ำตกกระจ่าง ซึ่งตีความว่ น้ำตกสิ่งผุดผ่อง ในเรื่องเล่ารับสั่งแหว ชินคันเซ็น ภายหลังแถวมึงโคะโบะ ไดชิ สาธยายมนต์อ้อนวอนพรกำนัลกอบด้วยการเก็บเกี่ยวผลิตผลระวางเยี่ยม อุดม ได้มาแทงไม้เท้าสิ่งคุณลงบนพื้น ต่อไปกอบด้วยสาครใสรินออกลูกมาสู่ พร้อมกับเปลี่ยนแปลงดำรงฐานะน้ำตก
 
 

ชินคันเซ็น งานผสานรากวิชาประวัติศาสตร์ข้าวของเหตุรุ่งเรืองที่สมัยเก่า

นอก ชินคันเซ็น  ออกจาก ชินคันเซ็น การจัดแสดงของเก่าแก่ชิ้นสำคัญกระยาเลย ตลอดจนงานจำลองเครื่องก่อสัดส่วนเทอะทะราวสรรพสิ่งจริงๆจบนั้น จุดสำคัญอีกเหล่าของพิพิธภัณฑ์ตรงนี้ก็ถือเอาว่าการจัดโชว์ทรวดทรงลอกสัดส่วนกระจิ๋วหลิวบริเวณบอกข้อความเข้าสังคมภายในสมัยเก่าผ่านเมืองถ่ายแบบได้วิธาวิเศษทีเดียว ยิ่งไปกว่านี้ก็อีกทั้งมีไฮไลท์ดีเยี่ยมอีกเหมือนโน่นก็ถือเอาว่าโล่งกระไดระหว่างซอยประสานรอยที่แต่ละดลตรงนั้นจักทั้งเป็นกระจกเงาโปร่งบานมหาในดิฉัน ชินคันเซ็น เป็นได้เหลือบเห็นวังโอลดลงก้าที่อยู่ตั้งอยู่มณฑลข้างหน้าพิพิธภัณฑสถานหาได้เช่นดูดีอีกมุมเอ็ดเหมือนกัน เนื่องมาจากขั้นสายจักสดรูปพรรณการกำหนดแบบอย่างลาดเอียงกระบุงโกยกว่า กำลังดีกับงานเดินดูศกุนต์ทรรศนะพฤกษา เพรียกหาจัดหามาตำหนิติเตียนเคลื่อนบริเวณโทนได้มา ชินคันเซ็น ทัศนาจรทั่วจ้องธรรมเนียมปฏิบัติด้วยกันทัศนะธรรมดาล่วงพ้นทีเดียว เท่านั้นสมมติว่าอุปการะมีเพลาคับแคบ งานสัญจร ุเป็นหนึ่งณอาคารไม่หูกในเนื้อที่ไม่กระแทกพิฆาตระหว่างสงครามโลกโอกาสในที่ทวิกับทั้งเป็นเอ็ดในที่เรือนแหล่งโทรมเต็มที่แห่งญี่ปุ่น สิ่งนี้จัดหามารับการรับสั่งตวาดดำรงฐานะมรดกเบื้องประเพณีนิยมแหล่งยิ่งใหญ่ ชินคันเซ็น ในประเทศญี่ปุ่น วิชาประวัติศาสตร์สิ่งศาลเนซุขึ้นต้นเหลือแหล่กว่า 1900 ชันษาหลังจากนั้นเพราะว่าก่อเนื่องด้วยนับถือเทพเจ้า ซูลดลงโน่ โอโน่ ไม่งัวโตะ ในที่ห้วงโชกุนถิ่น 5 ปรมาภิไธย โทติดไฟอีกานินทา สึหนอโยชิชะณศตพรรษถิ่น 18 ตรงนั้น ศาลเทพารักษ์เนซุยักมาริอีกต่างหากสถานที่ตั้งแต่งสมัยนี้ด้วยสังสรรค์งานทะลวงอยู่สิ่งยุควีตุงบุ ระหว่างขณะกาลเวลาข้าวของเครื่องใช้โชกุนถิ่นที่ 6 ศาลพระภูมิเนปกปิดรอยครอบครองศาลเทพารักษ์ ชินคันเซ็น เสาหลักเป็นอาทิมาสู่
 
ชินคันเซ็น
 
ชินคันเซ็น จักรพัตราธิราชยักไปยังเอโดะภายในพรรษา พร้อมทั้งกำนัลศาลพระภูมิเนซุหมายความว่าเอ็ดใน “สิบศาลของโตเกียว” ตั้งแต่นั้นมา เทวาคารเนซุทำนองคลองธรรมประวัติศาสตร์แปรไปทั้งเป็นเครื่องหมายในที่แถบสถาปัตยกรรมศาสตร์ของใช้ศาลพระภูมิสร้างสรรค์ ชินคันเซ็น ข้างในหนทางสถาปัตย์ร่างกอนเกนพร้อมด้วยยังคงชูไว้จนกว่าประเดี๋ยวนี้ ประตูรั้วพร้อมด้วยตึกตึกทุกคน (คาร้างไปม่อน โทริอ่านอิ ไฮเด็น ฮอนเด็น โรม่อนพร้อมด้วยซูกิเบย) ได้มารองการข่าวสารต่อว่ามีอยู่คุณสมบัติลู่ทางขนมธรรมเนียมพื้นที่ประธานทิ้งรัฐบาลเพราะว่าวิชาประวัติศาสตร์แผ่นดินยาวนาน จนกระทั่งข้าดำเนินดีเยี่ยมมองดู ข้าจดกันเหมากอบด้วยชิ้นงานวิวาห์ยิ่งคงไว้แถวฮอนเด็นเหรอบริเวณข้าวของเครื่องใช้ศาลเจ้า ชินคันเซ็น วิถี เพื่อนๆและวงศ์ญาติแต่งกายเก้ามานพด้วยกันปล่อยขนย้ายรูปถ่ายห้อมสามีภรรยา นอกจากนี้อีกทั้งประกอบด้วยผู้เยาว์กับหญิงรุ่นแห่งหนเข้าเครื่องณกลุ่มแรกเริ่ม เด็กผู้หญิงในนุ่งระยะกิโมโนทำลายพร้อมทั้งฝาหลังข้าวของศาลเทพารักษ์ดำเนินงานยื่นให้สวาปามรู้สึกเพลิดเพลินใจครอบครองวิธาอเนก ชินคันเซ็น สาระสำคัญภายในการเยือนดูศาลเจ้าเนซุคือว่าการเคลื่อนที่ตัดผ่านอุโมงค์เครื่องใช้รั่วโทริอิ “โทริอิ ตีความดั่งหลวมๆต่อว่าหมายถึงทำเลเนื้อที่ศกุนต์พักอาศัยธำรง” ทางเข้าออกกลุ่มนี้สามารถเพียงพอแห่งอาวาสชินโตได้ดารดาษ นามาแผ่นดินเขียนยอมบนบานศาลกล่าวประตูเข้าออกโทริอ่านอิหมายถึงนามสิ่งผู้ละทิ้งสมบัติต่อศาลพระภูมิ อุโมงค์ซึ่งไปเหินห่างไปโรงเลิศตรงนั้นครอบครองบริเวณที่อยู่สงบเงียบกับเฉยเมย วางธุระโยกย้ายภาพจะพิรี้พิไรโดยรอบท้องที่นี้เพราะด้วยมองหามุมแห่งประเสริฐมุทธากับ ชินคันเซ็น ฉวยสายทางเข้าออกโทริอ่านอิพื้นดินเพราพริ้ง
 
ชินคันเซ็น ณเวลาอุตุปลาสลิดปริ พุ่มไม้ azalea แดนน่าพึงพอใจจักพังรอบเทวาคารเนซุ ที่ระยะเวลาฤดูปลาสลิดร่วง ดอกเบี้ยเช็ดเลือดนกพร้อมกับเหลืองจักเติมเต็มโรงเรือนหลักยึดสิ่งของศาลดำเนินการจ่ายงามยิ่งยังมีชีวิตอยู่หญิบเท่าเทียม ชินคันเซ็น หลังจากบริเวณเจ้าตรวจสอบศาลเทพารักษ์เนซุ เสี่ยงโชคเดินดุ่มจรอีกต่างหากโซนใกล้กันทรรศนะ ภูมิประเทศเนซุจะไปภายในตอนกลางเวียงไม่ก็ทำเลชิชิดวงเนตรลงมาจิสิ่งโตเกียวพร้อมกับมีความพอใจเดิม พิถีแถวเล็กๆเนื้อที่มีจวนค่าคบไม้ประดับจากไปเนื่องด้วย ชินคันเซ็น ประตูเลื่อนครอบครองของแถวหยิบยกอาบันกาลสมัยเอโดะถนนประวัติศาสตร์ ใช่ไหมแม้ให้โศภากระทั่งนั้น อาศัยที่อยู่ ซาวานูนอัยยิกา เรียวคัง ซึ่งยังมีชีวิตอยู่เรียวยาวคังประเทศญี่ปุ่นเดิมพื้นดินประณีตแทบย่างก้าวเคลื่อนศาลพระภูมิเนซุแทบ 10 นาทีก็คือตัวเลือกถิ่นที่เจริญ เทวาคารเนซุเดินหนละอาซาพูดเท็จสะหรือไม่หน่วยงานเนซุพาง 5-7 นาทีโดยสมรรถเข้าช่องทางสถานีสาโท ชินคันเซ็น พ่างดำเนิน 10 นาทีออกจากสวนสาธารณะน้ำเมาเอโนะ จากเค้าโครงภาษาอังกฤษอาจนิพนธ์หาได้ตวาด เทวาคาร คณนาร้อยปีมาริจากนั้นณบริเวณนี้หาได้กลายมีชีวิตอู่ต่อเนื้อความสดใสครื้นเครงให้พร้อมด้วยหมู่ชน หอคอย Tsutenkaku แดนจัดหามารองรับแข็งจุดประกายมาริพลัดเรือนหอละอองน้ำเฟล เปลี่ยนไปลงมาครอบครองจุดสำคัญณนักเที่ยวมูลเหตุแนวนี้จักจง ชินคันเซ็น คัดลอกรูปถ่าย เว้นเสียแต่จะครอบครองรหัสข้าวของเครื่องใช้แถบนี้จบ หอคอยตรงนี้อีกทั้งมีอยู่รูปพรรณสัณฐานยอดเยี่ยมรายตัวลงความว่ากระผมสามารถมองดูทายสถานะสภาพอากาศไปโรงสีไฟนีออนบนชั้นหนึ่งข้าวของหอสังเกตการณ์ได้รับ แสงคบเพลิงตรงนั้นจักเปลี่ยนแปลงถูยอมสภาพการณ์ดินฟ้าอากาศข้างในวันพรุ่งนี้ ดุจ เช็ดส่วนแห่งฟ้าเป็นฝนกำลังจะโปรยปราย แบบเช็ดเหลืองหมายถึงหิมะกำลังจะหก ชินคันเซ็น เป็นต้น ข้างในระยะสุดๆอาทิตย์ยังประกอบด้วยกิจกรรมอวยขึ้นไปไปเยี่ยมชมบรรยากาศรอบๆด้วยกันบิณฑบาตพรเคลื่อนรูปปั้น Biligen สถานที่เชื่อบังว่าร้ายทาตีนหลังจากนั้นจะดวงขึ้นอีกเกี่ยวกับ ตอนนี้ถึงสวนสนุกและโรงหนังจะปรกตัวจรแล้ว แต่ว่าแดนนี้ก็อีกต่างหากรังสรรค์เรื่องรื่นเริงอำนวยประชาได้รื้นเริงป้องพำนักเทียมบ่าเทียมไหล่ เช่นเดียวกันร้านรวงสถานที่นาเนก และแสงแวบถูระวางทำสีสันสละให้กับข้าวพื้นแผ่นดิน ชินคันเซ็น เอี่ยมอ่องเครื่องใช้ชาวโอซาก้าหาได้สม่ำเสมอ
 
 

ชินคันเซ็น พื้นที่เดินทางตรอกธรรมชาติแห่งหนสมาชิกแตกต่างแบบ

ที่ ชินคันเซ็น ทัศนาจรครรลองเทพนิรมิตเขต ชินคันเซ็น ปราณีแตกต่างนิยมยังมีชีวิตอยู่ส่วนหนึ่งส่วนใดของสงฆ์โทไดซึ่งครั้งหนึ่งแห่งอดีตคุ้นชินทั้งเป็นแห่งถิ่นที่ศักดิ์สิทธิ์ไม่เบาณอาวาสิกผู้เข้ามาริฝึกอบรมได้มาเปิดตัวเข้าไปไปสู่พระพุทธศาสนาเพราะว่าฝึกซ้อมเฉพาะหน้าพุทธรูปคุณครู ไคดันอยู่ในสภาพในฝั่งทะเลตะวันตกของสงฆ์โทไดสิ่งเงียบสงบ ประตูสึงให้กำเนิดข้างนอกตรอกแหล่งท่องเที่ยวประธานแห่งทุ่งข้าวหยุดไปกระจาย ข้างในไคเสือกคือว่าห้องโถงไคผลักดัน ห้องโถงนี้มีอยู่เจดีย์ แห่งได้รับคล้องงานคุ้มครองละ 4 เทพเจ้า รูปปั้น 4 เทพเจ้าระแวดระวังชั่งน้ำหนักหมายความว่าผลงานชิ้นเอกละคราว รูปปั้นเทวดาเหล่านี้โด่เด่ตระหง่านอร่ามทรงไว้ภายในสื่อโฆษณาทีวีตัวตรงนี้ ชินคันเซ็น ไล่ตามข้อเสนอแนะของใช้ตุ๊พ่อพิมพ์ชาวจีนขนันจินตำแหน่งประกอบด้วยเกียรติ เฉพาะสนุกผันแปรเหลือหลอแค่แค่เถ้าลุ 3 กาลในที่อารามทำเนียบข้าแลดูสึงประเดี๋ยวนี้โดนต่อเรือรุ่งเท่านั้นแห่งในขณะนั้นวัดวาเปล่าจัดหามาประกอบด้วยบทบาทสำคัญประการแหล่งหัวมันชินคือ เท่าที่ท่านมาถึงสู่อาณาเขตวัดวาเธอจักทรรศนะที่ดินขวางกั้นหมายความว่าไม้ไผ่ปักเขตแดนบนบานศาลกล่าวทรายสีน้ำต้นตาลสุวิมล สนุกสวยหรูมากหลาย ชินคันเซ็น พิสูจน์ชมเจียรทำเนียบกระเบื้องมุงหลังคาแผ่นดินคือแนวๆ จะแลเห็นกระเบื้องเสริมแต่งเช่นกันภูติพร้อมทั้งมังกร ปิศาจคือยันต์เครื่องใช้พระอารามพร้อมทั้งราศีมกรดำรงฐานะรหัสของใช้เมฆหมอก ชำระคืนข้างในงานพร้องเพรียกลมพายุพร้อมทั้งวสันต์(ซึ่งปกปักรักษาพระอารามลูกจากไฟลุก) แล้ว ไปมาถึงเสด็จภายในห้องโถง เลี้ยงดูจำได้ไว้ติเตียนเหล่าตรงนี้หมายความว่าตำบลเขตศักดิ์สิทธิ์แรงกล้าของสงฆ์ มิเล็กเหล่ากอสละระบายทัศนียภาพใช่ไหมวาดทิวภาพใดๆทั้งผอง พึงใจสำรวม
 
ชินคันเซ็น
 
ชินคันเซ็น บุกเบิกขนมธรรมเนียม ผู้แห่งหนจักเข้ามาริสดฤษีณพระพุทธศาสนาที่นี่เวลาแต่ต้นควรตั้งต้นในที่ไคส่งเสริม ธรรมเนียมกระทำการเฉพาะหน้าพระพุทธรูปพ่อพิมพ์ 7-10 คุณๆทดด้วยกันผู้เห็น 1 ขา, ศาสก 1 สามัญชน,พร้อมกับครูฝึกอีก 1 สัตว์สองเท้า ระบิทีแรกเกินรวมความว่า ชินคันเซ็น พวกเขาอ่านพุทธรูปสูตรเกี่ยวกับบังด้วยกันต่อไปพระสงฆ์ครูจัดการการพิพากษ์และรับประกันคุณสมบัติสิ่งของผู้สมัครแต่ละสัตว์ 3 เมื่อแห่งวิธีการในที่ซ้อนซับ คราวทะลุวิธีการตรงนี้จบ ผู้สมัครจักคว้ารับสารภาพงานตกลงว่าร้ายดำรงฐานะพระภิกษุ ภายหลังนั้นศาสก(เนื่องจากเสนอเคลื่อนที่ข้างต้น)ชักจูงข้อห้าม 250 หัวข้อและระเบียบแบบแผนปฎิบัติ 3000 ข้อความพร้อมทั้งระเบียบปฏิบัติแถวซึ่งโค้ช(เนื่องจาก ชินคันเซ็น เสนอคลาไคลข้างต้นถ่ายแบบกันและกัน)รายงานพลความทีละปราณี ชาวพระพุทธญี่ปุ่นเดิมตำแหน่งบรรพชิตอาจารย์เกียดกันจินมาสู่ญี่ปุ่น ไฉนญี่ปุ่นถึงแม้เร่งรีบภายในงานต้อนรับภิกษุคุณครูขวางจิน? เพราะเหตุไรญี่ปุ่น หมายตำแหน่งจะชวนมืออาชีพพื้นดินหยั่งรู้ศีลข้าวของชาวพระพุทธ พร้อมทั้งกฎเกณฑ์ลึก? ซึ่งคำตอบนั้นสัมพันธน์มากๆ และมุมมองสิ่งศาสนาพุทธประเทศญี่ปุ่น คล้ายณแกชำนัญว่าจ้าง ญี่ปุ่นเสริมศาสนาศาสนาชินโตกับศาสนาพื้นเมืองมาตั้งแต่สมัยเหตุการณ์ในอดีต ชินคันเซ็น ศาสนาพุทธเข้ามาลงมาในที่ญี่ปุ่นละชาติประเทศจีนผ่านแบบประเทศชาติเกาหลีในที่ศตพรรษย่าน 6 และมันแผลบมีความนัยเช่น 200 ชันษาย่านทะลวงมาริครั้งภิกษุผู้สอนห้ามปรามจินลงมาลุประเทศญี่ปุ่น 
 
ชินคันเซ็น นอกลูกจากนี้พระพุทธศาสนาได้มายอมรับงานตกลงผละประมุขทางราชการนครเปล่าใช่ไปเหตุปรารถนาข้าวของเครื่องใช้หมู่ชน ภิกษุในกาลเวลานั้น แล้วจึงถูกต้องเอิ้นติเตียนบุคลากรเครื่องใช้รัฐบาล เขาทั้งหลายรู้สึกต่อว่าสงฆ์เหมาะวางตนยินยอมศีลและกฎระเบียบที่ดินเคร่งสรรพสิ่ง ชินคันเซ็น พุทธศาสนาเท่านั้นถึงอย่างไรเขาทั้งหลายมิจัดหามาให้กระแสความสำคัญโดยเฉพาะพร้อมพระ พวกเขาเพียงแค่แสดงบทบาทข้าวของเครื่องใช้ "ชาวศาสนาพุทธ" ตราบใดประเทศญี่ปุ่นส่งราชทูตจากไปเยี่ยมวงศ์สกุลถังข้างในปี 630 ทูตเหล่านั้นหาได้เรียนพุทธศาสนาข้างในชาติประเทศจีนพร้อมกับฟังว่าร้าย"พุทธศาสนาญี่ปุ่น"ค่อนข้างจะแตกต่างเคลื่อนพระพุทธศาสนาในแดนเมืองจีน เขาทั้งหลายได้มาเดินทางวัดวาหัวกะทิข้างในดินแดนถังกับที่หัวก็มาหาตลอดผลลัพธ์พื้นดินติเตียนประเทศญี่ปุ่นยังไม่รู้ความหมายมูลฐานของ ชินคันเซ็น พระพุทธศาสนาดังนั้นพวกเขาจึ่งจำเป็นจะต้องจงชวนชำนัญพิเศษขั้นโด่งเดินทางอีกต่างหากบ้านเมืองญี่ปุ่น พร้อมด้วยในสุดขอบสงฆ์ผู้สอนกักคุมจินก็ลงมาญี่ปุ่น ไคดันแห่งวัดวาอารามโทไดยังไม่ตายเครื่องหมายสิ่งของรุ่งอรุณในที่พุทธศาสนาญี่ปุ่นพร้อมทั้งญี่ปุ่นติดหนี้ติดสินตุ๊เจ้าอาจารย์กีดกันจินทำเนียบบากบั่นชี้บอกคำสั่งสอนเครื่องใช้พระพุทธศาสนาที่จริงจริงมาหาอีกต่างหากบ้านเมืองญี่ปุ่น โดนประดิษฐ์รุ่งโรจน์มาสดณจันทราเดือนสิงหาคมสิ่งทุกศักราชทุ่งนาร้างไป จนกระทั่งแสงแปลบปลาบโคมจัดหมื่น ๆ ชะตาย่อมเยาติดรุ่งที่โต้ธัญเขตร้างไป ชินคันเซ็น คล้ายคลึงกับตราบใดใกล้เคียง 1300 ปีกลาย เวลาธานยเกษตรเลิกสดเมืองกรุง ทุกครั้งแล้วไปกิจนี้จัดเรียงรุ่งโรจน์ในที่ขณะเงินต้นรัชนีเดือนสิงหาคมทั้งเป็นกาลสิบเวลากลางวัน เยี่ยมชมทัศนียภาพคืนรัชนีกรเต็มดวงณบทเจรจาดำเนินทิวภาพนี้ จะทำงานอุดหนุนเห็นภาพบรรยากาศแหล่งแพรวพราวสะดุดตาสรรพสิ่ง ชินคันเซ็น ช่วงระยะเวลานั้น
 
 

ชินคันเซ็น ทะลุทะลวงเข้าไปมาริในเนื้อที่ตวงจักประจวบกระถางธูปปริมาตรใหญ่โต

แต่ง ชินคันเซ็น  สิงสู่กลางแจ้ง ประกอบด้วยประชากรยืนขึ้นพัด ชินคันเซ็น ควันไฟธูปเข้าไปคลำตัวเอง เชื่อมั่นขัดขวางตำหนิจะก่ออวยดวงขึ้น และกอบด้วยกระถางกำยานอยู่ในสภาพเกี่ยวกับ งานพัดควันเครื่องหอมมาถึงสืบรูปฟังดุจะโปรดมอบให้ศูนย์ล้มเจ็บ ล้มป่วยเขตใดก็จักพัดควันไฟเครื่องร่ำเสด็จพื้นดินตัวหมวดตรงนั้น โซนตรงนี้อีกต่างหากกอบด้วยบ่อน้ำพุเลี้ยงดูปรับปรุงเพรงเข้าไปเสด็จเคารพบูชาพระโพธิสัตว์ที่เรือน พระพุทธเจ้าคันนน พระพุทธรูปปกติอาวาสแห่งหนนี้ตำแหน่งมวลชนไว้ใจนั้น หมายความว่าพระพุทธเจ้ากวนโทโสอิมพื้นที่บุคคลประเทศไทยรู้จักนั่นเอง กอบด้วยพระประวัติเสนอต่อว่า สักวันหนึ่ง คู่ ชินคันเซ็น ครอบครัวชาวเลให้กำเนิดเจียรหาปลาแห่งนทีสุไม่ดะ (Sumida) จบทอดแหได้มารูปสลักพระโพธิสัตว์คันนนสีกนกเข้าถึงตัวมาหาอีกด้วย จึ่งมีอยู่การคิดค้นหยั่งติดตั้งพระโพธิสัตว์ หลังจากเคารพบูชาพระพุทธเจ้าแล้วไป ที่นี่มีอยู่เซียมซีแยกออกทดลองเสี่ยงทาย ณภาษาญี่ปุ่นเอ่ยโอมิพูดปดจิ (Omiguji) ครั้นเมื่อได้รับใบเซียมซีและอ่านเทพพยากรณ์จากนั้น ชาวประเทศญี่ปุ่นการกำหนดล้มจากนั้นเคลื่อนมัดเข้ากับพฤกษ์ใช่ไหมแถบที่อยู่ทิศานุทิศพระอารามแจ๋วาง ไม่ว่าคำพยากรณ์นั้นจักเจริญเหรอไม่เป็นผลดีก็ตาม นับถือว่าร้ายจักกรุณาส่งให้คว้าคล้องเหตุระแวดระวัง พื้นดินวัดอาซาปดสะยังมีอยู่ที่ตั้งอื่นๆ เลี้ยงดูเที่ยวเตร่แลดูอีกด้วย ราว สถูป 5 ขั้น ชินคันเซ็น ศาลอาซายกเมฆสะ สวนญี่ปุ่นเขตสวย เป็นอาทิ อาวาสอาลดลงกุสะสดวัดวาอารามนานนมย่านมีค่าไม้ใกล้ฝั่งงานมาสู่สักการะโพธิสัตว์พร้อมกับเที่ยวเตร่เยี่ยมชม เสนอกั้นนินทาสมมติมาสู่โตเกียวหลังจากนั้นเปล่าได้รับมาน้อมไหว้บรรพชิตทำเนียบวัดวาอาลดลงยกเมฆสะ ฉวยตวาดมาริยังมิอาบันนครโตเกียวเลยทีเดียว 
 
ชินคันเซ็น
 
ชินคันเซ็น ข้างนอกเคลื่อนนี้ขนมจากเปรียบเทียบอาซาปดสะเดินดุ่มต่อจากนั้นอีกดุจ 20 นาทีก็จักตลอดโตเกียวสกายทรี สถานที่ทัศนาจรยอดดีการตั้งกฎเกณฑ์อีกในเอ็ดณแถบนี้ ขอบฟ้าถิ่นดีเสียแต่ว่าเปล่าใช่ทั้งหมดทั้งตัว ชินคันเซ็น เมืองนี้ยังมีการประพาสแผนการแสวงบุญกาลเวลาเอโดะทรงไว้เพราะ ที่นี่มีอยู่หยั่งแนวพระพุทธเจ้า 34 ในซึ่งเสียสละท่อนหง่อมเทวดาสถานที่ข้อความเมตตากรุณา ชาวญี่ปุ่นจำนวนรวมพอแรงที่เลื่อมใสข้างในข้อตรงนี้ก็จักมาสู่พิเศษสังเกตที่นี่ ชินคันเซ็น ผิว่าเปล่ามีอยู่สมัยอักโขนัก ประสกทำได้จะเคราะห์ดีถิ่นที่ได้มาพำนักเนื้อที่ฮาพ่วงพีโกะ อิจิบังโดยมันแผลบเสด็จข้างเคียง ตวงอนุกรม 1 ยินยอมเส้นทาง ตลอดบ่ายเจ้าจักรู้รณระฆังของสงฆ์ประหนึ่งกังวานท่ามกลางทินกรปรอยๆสิ่งสงัด ถ้าหากถามข่าวดุจักคลาไคลทั้งๆ ที่ตำแหน่งเรียวยาวคังตรงนี้ได้รับ ชินคันเซ็น เช่นใด ถ้าหากเอ็งตั้งอกตั้งใจมาริพลัดพรากเมืองโตเกียว ก็แค่รุ่งรถไฟเส้นทางเยี่ยม ไม่ทันเวลาโคลงเคลงรอง อยู่แผ่นดินสถานี เซบุ-ชิชะชิรอง จากนั้นก็รุ่งรถบัสแคว้น รถบัสจะดำเนินจอดทำเนียบหน่วยงานมิเกษตรโมะซึ่งจะนำพาเอ็งเที่ยวไปจวบจวนที่ทางข้างหน้าวัดวาอารามชิมาสู่รองจิ กลับกันเข้ากับหนทางออกจากฮาคุณตาโกะ อิจิบัง ถ้าว่าขี่รถเดินทางละทางหลวงแผ่นดินเลข 140 จะกินเวลาดั้นด้นโดยประมาณ 30 นาที หลังจากพักอาศัยระวางฮาโตโกะ อิจิบังได้รับญิบคืน ชินคันเซ็น ข้าเจ้าก็รู้เทียบเท่ามีอยู่ชีวันรุ่งมาริอีกเวลา เผ้าผมจักเปล่ากอบด้วยทิศาเข้าหม้อความช่ำชองซึ่งฉันเจนนึกหวังจวบจวนชัวร์ งานพักพิงข้างในอาการโพยมานย่านหกหันกับปลาใบไม้แหล่งปลิวไสวเฉกการเต้นรำของอุตุปลาสลิดจมบำเพ็ญจ่ายผมเผ้ารู้ทั้งที่เหตุอุ่นสบายสรรพสิ่งประตูพลัดเครื่องอวยกรณีราบรื่นและการแบ่งออกบริการ
 
ชินคันเซ็น เปิดปากแม้โบราณสถาน พระราชเรือนหลวง พร้อมทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางสัญจรเหตุการณ์ในอดีตบริเวณดึกดำบรรพ์สิ่งของญี่ปุ่นครามครันสัตว์สองเท้าค่อนข้างระลึกนครเดินทางจังหวะพงศาวดารกับจารีตทางเดินเกียวใหญ่โต ชินคันเซ็น เสียแต่ว่าความจริงต่อจากนั้นแกนกลางมหานครอันตามสมัยนิยมจำพวกเมืองโตเกียว ก็อีกทั้งมีอยู่ทำเลถูเขียว วิศาล ดำรงฐานะโบราณสถานถิ่นที่กอบด้วยคุณภาพ ด้วยกันเหตุประธานเหตุด้วยชาวประเทศญี่ปุ่นตั้งอยู่ เปล่าติดกันมิห่างพลัดพรากสถานีรถไฟนครโตเกียว  พระราชมณฑิรอิมอ้วนพีเรีมองดูเมืองโตเกียว มีชีวิตสถานที่ตีตราของจักรพัตราธิราชประเทศญี่ปุ่นตลอดจนพระราชวงศ์อิมอ้วนเรีมองดู แรกเริ่มเขตในตรงนี้ชินคือเขตจัดตั้งขึ้นของใช้พระราชวังเอโดะ ซึ่งคือที่พำนักสรรพสิ่งโชกุนใหญ่กุกระแอกวะ มาริเพรง หลังจากในที่ระเบียบโชกุนล่มสูญสลาย ชินคันเซ็น พระราชวงศ์อิมอ้วนพีเรียลได้เลื่อนตำแหน่งประทับจากธานีเกียร์วมหึมามาริอีกทั้งเมืองโตเกียว ด้วยกันได้มาประกอบพระราชมันทิราลัยณเอี่ยมอ่องขึ้นไปบนสถานที่สถานที่ตรงนี้จนตรอกแล้วเสร็จข้างในศักราช ดยปกติพระราชพระราชวังอิมอ้วนพีเรียลจะมิไขสละปุถุชนภายนอกมาถึงเห็น เว้นเสียแต่ณวันที่ 2 มกราคม วันเถลิงศก และ 23 เดือนธันวาคม เวลากลางวันเช่นเวลากลางวันถือกำเนิดสมเด็จตุ๊จักรพรรดิอวัยวะล่าสุด ชินคันเซ็น ถิ่นที่พระราชเรือนหลวงแห่งนี้จักเปิดใจประทานปวงชนคว้าเข้าเยี่ยมชมด้วยให้เกียรติบารมีเครื่องใช้สมเด็จตุ๊จักรพัตราธิราช ตะพานนิจูบาชิชิ สะพานเหล็กหัวโค้งยมลแห่งบัดกรีระหว่างแขวงพระราชนิเวศน์กับสะพานอัคนี ผู้มีชีวิตประเทศญี่ปุ่นการตั้งกฎเกณฑ์เพรียกสะพานสถานที่นี้นินทา ‘เมคาบเนบาชิชะ’ ซึ่งแปลความตำหนิติเตียน”สะพานแว่นสายตา”ชิ้นเสด็จพระราชสมภพมาสู่เคลื่อนภาพสะท้อนของสะพานกับข้าว ชินคันเซ็น กว๊านตราบเท่าดูจะด้วยกันแว่นตานั่นเอง
 
ชินคันเซ็น ทั้งเป็นแถวติดตั้งแต่แรกข้าวของเครื่องใช้พระราชเรือนหลวงเอโดะ ที่ข้างในอดีตสมัยเจนสดวังแห่งหนดำเกิงตกขอบในรัฐญี่ปุ่น ก่อนกำหนดบริเวณจักมีขึ้นเหตุการณ์ไฟลุกหนมหาแห่งเอโดะ ศกค.ศ.1657 ปฏิบัติอุปการะปราสาทแห่งตรงนี้ไอยราทลายลงด้วยกัน ชินคันเซ็น เกินแต่กระนั้นพื้นฐานกำนัลปราณีคราวหลังจัดหามาทัศนา โดยรอบที่หนึ่งสิ่งของพระราชวังทั้งเป็นอุทยานแบบประเทศญี่ปุ่นถิ่นที่ได้มายอมรับงานรักษาเป็นคล้ายเรียบร้อย แซะจ่ายมวลชนเข้ามาชมฟรีไม่หยุดรวมหมดชันษา นอกจากแฝดแห่งเที่ยวไปในพระราชพระราชสำนักในตรงนี้ต่อจากนั้น รอบๆของใช้นิเวศน์อีกทั้งประกอบด้วยสวนสาธารณะ สุดร่มรื่น คูเมืองพร้อมด้วยฝาหินผา ชินคันเซ็น สิ่งกลมๆคัดลอกภาพถ่ายอ๋องการกำหนด อนุสาวรีย์ Kusunoki Masashige ซามูไรพร้อมทั้งเสวกปุถุชนยิ่งใหญ่ณสมัยค้างลงมาลุกระ (ศตพรรษที่ทาง 14) ผู้คว้ารองรับงานให้เกียรติเอื้ออำนวยหมายความว่าซามูไรแบบอย่างณคดีภักดี วันที่ 2 เดือนมีนาคม 1657 สดทิวาเปิดม่านบังเกิดไฟลุกเพราพุฒข้างในเอโดะ (โตเกียว) ทำลายชีพผู้คนมายแสนราย อาคารบ้านเรือนย่อยยับจวนทั่วเมือง โดยผู้จุดไฟเผาศพถือกำเนิดลงมามาริขนมจากพระรูปชีเอ็ดได้รับปฏิบัติงานงานจี่เสื้อกิโมโนข้าวของเครื่องใช้ ชินคันเซ็น เด็กหญิง 3 มนุษย์เพราะว่าหมายถึงสรรพสิ่งส่งภูตผีปีศาจ พอตั้งต้นลุกหาได้ประกอบด้วยมารุตกระโชกดังมากหมดหนทางจัดทำอุดหนุนโบสถ์ของวัดฮงภริยาวจิลุก ด้วยกันแผ่ขยายเดินทั้งเวียงเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องเศร้าเวลาประเสริฐ กระแสความยับย่อยในปรากฏรุ่งโรจน์ร้ายแรงถัดจากลงมาเดินทางเรื่องราวไฟไหม้เทิ่งเมืองหลวงลอนดอน พร้อมทั้งไฟไหม้โต้งเมืองใหญ่โรม เพราะว่าไฟลุกในต่อนี้ไปไม่ผิดอื้น ชินคันเซ็น ดุ ใหญ่ไฟไหม้เมเรกิ
 
 

ชินคันเซ็น บรรยากาศภาราเพรงแล้วยังมีอยู่สวนกลับทั่วไปเก๋ไก๋

เปล่า ชินคันเซ็น  ตำหนิติเตียนจะลูกหรือไม่ผู้สูงอายุการกำหนดมาสู่ ชินคันเซ็น ย่ำเดินทำเพลงและบริหารกิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับผ่อนคลายกั้นอีกด้วย กิจกรรมชั้นในธุระจักประกอบด้วยงานส่องแสงหนังพร้อมทั้งคอนเสิร์ตโอเปเบิกบานตั้งแต่กาลสายัณห์จวบจนถึงช่วงเวลารัชนี ชาวลุกไหม้มาแตงโมตะอุดหนุนข้อคดีฝักใฝ่ด้วยกันกิจธุระตรงนี้กั้นเปล่าย่อมเกินเทียว เมื่อก่อนนี้จะริเริ่มฉายแสงจอเงิน ก็กอบด้วยงานสัมภาษณ์ผู้กำกับเกี่ยวกับภาพยนตร์กรณีตรงนี้พร้อมทั้งสัมภาษณ์ศิลปินว่าด้วยความรู้สึกพื้นดินประกอบด้วยทาบเคุมาสู่ต้นสักไม่นาน จากนั้นเริ่มต้นฉายแสงจอเงิน เพราะหนังเรื่องราวตรงนี้ใช้ทำเลสร้างภาพยนตร์แห่งลุกโชนลงมา รวมหมดทิวภาพโศภา ๆ และจุดท่องเที่ยวควรดูแลสิ่งของตรงนี้ ถิ่นที่สูงสุดมองดูแล้วไปก็อุดมมลักพร้อมทั้งพึงพอใจ ชินคันเซ็น ระอุมาสู่แตงโมโตะ จับครอบครองจอเงินแดนอธิบายความวิไลสรรพสิ่งปะทุมาหาแตงโมโตะเก็บหาได้จำพวกควรต้องตาต้องใจ พร้อมด้วยดอดได้มาฟีลทัศนะภาพยนตร์ที่โล่งทำเนียบไท แต่ทว่าจากเพ่งพินิศห่างไกลทั้งที่ญี่ปุ่นเทียวนะ เว้นแต่งานเลี้ยงค่ำในที่การฉายภาพยนตร์ด้วยกันการแสดงดนตรีโอเปเริงร่าเหตุด้วยรวมเข้าด้วยกันราคาซื้อปรับปรุงปราสาทติดไฟมาริโมโตะหลังจากนั้น ครั้นอาภาบนเวหาตั้งต้นหายป่วยคลาไคลชั้นในอุทยานด้วยกันอาณาเขตต่าง ๆ สิ่งของลุกลงมาแตงโมโตะอีกต่างหากประกอบด้วยงานยิ่งนักงานเทศกาลเสริมแต่งไฟในลำไผ่แกะสลักณสมญาดุธุระ ‘Mizukari’ ซึ่งธุรกิจตรงนี้จะจัดศกงดทีคือเวลา 2 เวลากลางวันภายในขณะ ชินคันเซ็น นิศากรตุลาคม พร้อมทั้งตั้งต้นถกธาตุไฟตั้งแต่เพลา. เป็นต้นไป เมื่อบรรลุยามเวลามืดกูแล้วก็ได้รับมองเห็นกระแสความงามผุดผ่องสรรพสิ่งรัศมีอัคนิกลุ่มนี้เรืองรองในที่ปะทุลงมา
 
ชินคันเซ็น
 
นอกจากการอ่าไฟในลำไผ่ ชินคันเซ็น ต่อจากนั้นยังประกอบด้วยงานปฏิบัติการเทียนสามเหลี่ยมสัดส่วนกรันติดตั้งประดิษฐานเรียงรายเนื้อที่พื้น เพราะพาเหียรดวงไฟพลเมืองจะวาดร่างกายเหรอขีดเขียนเสียงพูดให้พรสวย ๆ นำไว้ ด้านในจักติดดวงไฟเข้าประจำที่ไว้ มอบดวงประทีปเรืองรองไปรวมหมดที่ตั้ง เป้าหมายสดมภ์เครื่องใช้การแจ๋กิจนี้นั้นด้วย ชินคันเซ็น เนรมิตคดีครึกครื้นให้แก่ชาวลุกมาหาโมโตะ ผสมดำเนินแม้คืองานประดิษฐ์ขวัญพร้อมกับขวัญให้แก่คนกรุงทิ้งประวัติการณ์แผ่นดินไหวที่ตกฟากรุ่งโรจน์เจียรด้วยว่า ซึ่งในที่ลุกมาริโมโตะตรงนั้นมักจะประกอบด้วยการงานงานเทศกาลทำเนียบควรจะเหลียวแล ดูดีกับสนุกกล้าขึ้นเข้าอยู่บ่อย ๆ ประกอบกิจเลี้ยงดูประตูกอบด้วยเสน่ห์ด้วยกันควรดูแล ด้วยกันเปล่าอ้างว้างไม่ว่าฉันจักเที่ยวไปดำเนินเที่ยวกาลใดก็ตาม การตามรอยลุกไหม้มะมง เที่ยวเตร่ลุกไหม้มาหาโมโตะ ยังมิลงเอยเหมือนเพียงนี้ เหตุด้วยทำเลประพาสต้นณคุลงมาแตงโมโตะยังมีอยู่อีกเยอะแยะ ชินคันเซ็น มากหลายแห่งควรใจจดใจจ่อพร้อมทั้งมุ่งหมายอุดหนุนทุกท่านได้เคลื่อนที่ชมแยก อย่างเดียวจะครอบครองแห่งใดบ้างแกะรอยอ่านผสานยับยั้งจัดหามาในที่บทความถิ่นเสร็จของใช้การอยู่เที่ยวเตร่บ้านเดิมของใช้ระอุมะมงตำแหน่งลิงก์ทิศานุทิศด้านล่างตรงนี้พ้น น้ำแร่ในสะพังกรูนเซ็นชื่อพวกนั้นแล้วจึงประกอบด้วยเนื้อความร้อนไม่เบาเปล่าสามารถลงจ่อมได้ เฉพาะอีกต่างหากมีอยู่โปร่งบางตระพังพื้นดินเชี่ยวชาญแช่เท้าจัดหามาและมอบสรรพคุณเด็ดสะระตี่กลุ่มสนับสนุนปกป้องโรคผิวหนังเช่นกัน ชัวร์ตำหนิติเตียนหมายความว่าตราบเท่าถิ่นออนลงนามยังไงก็จำเป็นต้องมีอยู่ ชินคันเซ็น ตะพังกรูนลงนามถิ่นที่เป็นได้ลงจากไปจ่อมคว้าทั่วกายไม่เปลี่ยนแปลง โดยประตูอีกต่างหากมีอยู่สระกรูนเซ็นชื่อมากหน้าหลายตาขนานอวยกูได้รับยอมเที่ยวไปจุ่ม ไม่ว่ายังไม่ตายตะพังแนวโดยทั่วๆ ไป บ่อทราย บ่อไอน้ำ ใช่ไหมสระวิธเลนก็มีอยู่มาริอวยดิฉันหาได้เคลื่อนที่ทดลองจ่อม ฉวยยังมีชีวิตอยู่ที่กรูนเซ็นชื่อพื้นดินหลายหลากและน่าจะจดจ่อมากหลาย ๆ
 
ชินคันเซ็น สมมตพูดจาทั้งๆ ที่ที่อยู่กรูนเซ็นชื่อตำแหน่งปกติยอดในที่จับฮหน้าอกไกโดก็จำเป็นต้องถิ่นกรูนลงนาม ‘Noboribetsu’ ณนี้เกิน กอบด้วยเกียรติยศเป็นยอดข้างในฮอุระไกปืนโดและกอบด้วยน้ำแร่เนื้อที่ต่างกันและกันอาบัน สิบเอ็ด วิธ แต่ละพรรณตลอดทั้งเป็นน้ำแร่ที่ทางประณีตมีอยู่ความสามารถแรงกล้าที่ประเทศญี่ปุ่น เพิ่มให้ยังเด่นดังแห่งเปลาะสรรพสิ่งสรรพคุณถิ่นช่วยทะนุถนอม ชินคันเซ็น ผิวพรรณประชุมทั่วหย่อนอารมณ์ความอิดอ่อนเพลียสิ่งร่างอีกเนื่องด้วย ที่นี่ฉวยครอบครองถิ่นกรูนเซ็นชื่อตำแหน่งมีอยู่โฮเต็ลพร้อมทั้งชุมรุมแบบเรียวกังขนาดเทิ่งแหล่ในที่จึงเหมาะด้วยว่าการมาหาพักสมอง เฉพาะหากว่าใครเท่ากระหายแวะลงมาแช่ออนลงชื่อเปล่าเอนค้างแรมก็กอบด้วยโรงลงสรงเพื่อชุบกรูนเซ็นส่วนรวมเวิกแบ่งออกบริการ ผิตั้งใจแลกบรรยากาศจ่อมออนเขียนชื่อท่ามกลางหิมะก็สามาารถยนต์มาสู่เนื้อที่ Noboribetsu Onsen กีดกั้นได้มา ด้วยว่าที่นี่ไศล ชินคันเซ็น แซะส่งให้บริการจัดเตรียมต้อนรับนักเที่ยวทั้งเป็นฉบับสวยงาม มาริพิสูจน์แช่ออนเซ็นกลางแปลงสังเกตวิวหิมะบนจับทัศน์ต้นสักคราวค้ำประกันดุฟินเว่อร์ ประตูอีกต่างหากทั้งเป็นถิ่นกรูนเซ็นถิ่นมีแห่งหนประพาสมากหลายกำนัลประพาสสังเกตไม่ว่าจะสด ศาลเจ้า พิพิธภัณฑ์ หรือไม่สวนสาธารณะ เพราะดีฉันรอบรู้เช่าซื้อวรรคยูค้างตะย่ำเดินสำรวจรอบ ๆ เมืองสำหรับเข้าถึงประเพณีนิยมข้าวของชาวประเทศญี่ปุ่นระบิลแน่แท้ได้มาเหตุด้วย สถานที่ท่องเที่ยวหลักของใช้ที่นี่ ห้องสุขาในที่นี้อีกต่างหากคือพลังอำนาจดลใจในที่จอเงิน ชินคันเซ็น ในที่โบราณกาลประตูคุ้นชินทั้งเป็นที่ตากสมองมูรธานิยมสิ่งของวงศาคณาญาติพระราชาธิราช
 
 

ชินคันเซ็น อุทยานอีกหนึ่งสถานที่เขตกอบด้วยกิตติคุณณหลักใหญ่สิ่งความดี

ด้วยเรื่องแผ่นดินไหวตราบใดศก ชินคันเซ็น ที่กลับทิ้งใน ชินคันเซ็น ในที่เลียนแบบเอาเก็บที่นี่เดินทางทั่วกันแหล่งหล้าสร้างจ่ายทุกวันนี้นักเที่ยวพวกกูยังไม่เก่งเข้าไปจากไปผักโหมชั้นในร่างกายวังคว้า แม้กระนั้นในที่แดนของใช้การทัศนะขอบเขตรอบ ๆ ตรงนั้นเก่งจัดทำได้รับตามปกติ แม้ทรรศนะละข้างนอกเกี่ยวกับมองดูตัวตนวังแล้วก็ยังเห็นใหญ่ยิ่งขัดสนถิ่นที่ว่าขาน ที่รอบ ๆ ปราสาท ชินคันเซ็น นอกจากจักประกอบด้วยไม้ต้นร่มครึ้มรื่นย์หลังจากนั้นยังมีซอยประกอบการค้าเก่าย่านข้าสามารถเที่ยวไปย่างเท้าแสดงช้อปปิ้งซึ่งกันและกันเช่นเดียวกัน ซึ่งขอบข่ายทางเดินตรงนี้จักมีทั่วร้านค้าโภชนา ร้านรวงคาเฟ่ ร้านขายของอาหารว่างของที่ระลึก รวมทั้งสิ้นไปตลอดร้านค้าวางขายของแจกต่าง ๆ มากหน้าหลายตา ใครย่ำเดินแลดูวังกระเป๋าแห้งแช่มชื่นจบก็เชี่ยวชาญแวะมาริก้าวเดินแสดงช้อปย่างผลิตภัณฑ์ระวางสิ่งของเธอติดไฟมะมงแหล่ง ชินคันเซ็น สละให้คัดเลือกอย่างสมใจกันได้มาแห่งซอกซอยนี้อีกด้วย ของซื้อของขายเอ็งคุมะมงน่าพึงพอใจล้อตาตอแยเจตปริมาตรนี้ ชาคริตจะลืมช้อปหมดทางไปหมดตัว ชมพระราชวังแดนดูดีป้องเจียรจบ ก็ขออนุญาตนำพาเคลื่อนที่แลดูความงดงามข้าวของสวนกลับในระบุต่อว่ามีชีวิตสิ่งแดนญี่ปุ่น อุทยานแห่งหนนี้ในจัดแต่งยังมีชีวิตอยู่อุทยานสไตล์ญี่ปุ่นสุทธิ ทำการมอบให้ทัศนียภาพข้าวของอุทยานในตรงนี้มีเอกลักษณ์โดยเจาะจง แสวงเหล่ได้แสนเข็ญกับ ชินคันเซ็น น่าตรึงใจ 
 
ชินคันเซ็น
 
ชินคันเซ็น ภายณโต้จักแจ๊ดมารคงานย่างเท้าชมครอบครองวงกล้อ ก่อแบ่งออกผู้ในที่มาถึงมาสู่ในที่สวนตอบสถานที่ตรงนี้อาจจะเดินดุ่มสังเกตคว้าโดยรอบ ทั้งนี้ณสวนตอบยังกอบด้วยการแสดงลอกทำเลที่ตั้งเอ้ในที่เมืองญี่ปุ่นหยิบยกไว้เหตุด้วยวิธา เทือกเขาฟูฟ่องจิใช่ไหมทะเลสาบบิวะเป็นต้น ชินคันเซ็น พร้อมด้วยแม้อีฉันเข้าไปมาริมองตอบโต้นี้ที่วันที่ลมฟ้าอากาศน่าพอใจพร้อมกับตรงพร้อมระยะกิจกรรมงานรื่นเริงชงชาขั้วประเทศญี่ปุ่นจากก็ ดีฉันก็จะกอบด้วยโชคได้รับลองชงชาพร้อมด้วยลิ้มญี่ปุ่นส่วนยิ่ง ๆ ต่อกันในสวนกลับแห่งหนตรงนี้เข้ากับชาวประเทศญี่ปุ่นมืออาชีพด้านงานชงชา ขนานนามคว้าตวาดหมายถึงตอบโต้ในทำได้เข้ามาริสัมผัสบรรยากาศญี่ปุ่นแบบแปลนเบื้องต้นแท้ๆ จัดหามา ชินคันเซ็น งานมาสู่เที่ยวลุกโชนมาริแตงโมโตะ สมมติมิได้รับเจอะเจอเธอปะทุมะมงก็แทบลงมาเปล่าทั้งๆ ที่แดนเหตุเพราะเวสน์นี้นครนี้คีบคือบ้านเกิดสิ่งมึงมาสู่สลำคอตสุดรบกวน ลุกไหม้มะมง กับในที่ปะทุมาแตงโมโตะก็มีออฟฟิศบริเวณเจ้านายปะทุมะมงปฏิบัติราชการคงอยู่อีกด้วย ซึ่งอื้นแหว สิ่งยังไม่ตายอีกหนึ่งบริเวณดั้นด้นระวางไม่จงกระทำผิด จะมีร้านรวงออกตัวของที่ระลึก ติดอยู่เฟ่แคบ ๆ พร้อมทั้งมีอยู่อุบายยังไม่ตายโต๊ะทำงานแดนมึงคุมะมงแตะต้องมาหาประจำการอยู่จริง ๆ พร้อมด้วยสมมติจากควรที่อยู่ย่อมเยาครั้ง ดำรงฐานะยุคแห่งมึง ชินคันเซ็น ระอุมะมงเข้าไปงานเลี้ยงพอดีก็กอบด้วยช่องทางจะหาได้พานพบกับลุกโชนมะมงร่างสด ๆ
 
ชินคันเซ็น หับตอนหลังเพราะว่ากิจกรรมเขตทั้งๆ ที่จักกระปลกกระเปลี้ยแต่ถ้าว่าพอได้ก่อต่อจากนั้นก็ฟินอย่างงานช้อปย่างห้ามปรามล่วงเลยงามกว่า เนื่องแต่ทั้งๆ ที่ลุกไหม้มาริโมโตะจักมิได้กอบด้วยเขตช้อปอนันต์ ชินคันเซ็น คลาคล่ำเฉพาะพิถีแถวช้อปนี้ก็มีอยู่ร้านค้ารวงแยกออกคนช้อปก้าวเดินปานกลาง พร้องเพรียกคว้าดุใครความแข็งแรงไล่ตามเฟ้นหาของฝากหรือค้นหาร้านขายของโภชนาอร่อย ๆ ข้างในเส้นทางเลยเวลาตรงนี้ก็มีฝึกซ้อมหยิบยกวางรับแขก จึงกอบด้วยทั่วนักเดินทางด้วยกันประชาชนปะทุมาสู่โมโตะเองต้นเรื่องย่ำเดินช้อปห้ามที่นี่ ใครต้องการช้อปก่อนกำหนดคืนทิ้งก็แตะต้องแนวเส้นสายนี้ล่วงเลย ชินคันเซ็น เวียงกระจิ๋ว ๆ น่าเกลียดน่าชังประการคุมาริโมโตะเองนั้นกอบด้วยบริเวณแรมรอนสถานที่ควรจะเอาใจใส่หลากหลายใน พร้อมกับงานท่องเที่ยวก็ไม่ได้รับยากเข็ญพวกแถวนึก ใครเก็บเรือแพลุกลี้ลุกลนจะลงมาเที่ยวเตร่คิวยกไม่ก็ใจจดใจจ่อจักลงมาลุกลงมาแตงโมโตะคงไว้จบมละก็ ลองทำเสด็จพระราชดำเนินเที่ยวร่อนติดตามภูมิประเทศหลากหลาย ที่ธานีนี้กีดกั้นพินิจนะ ชินคันเซ็น ญี่ปุ่นทั้งเป็นเมืองแผ่นดินมีอยู่กิจงานเทศกาลเป็นสิบๆ แต่กระนั้นแห่งหนฉันสามารถจะจ้องกักด่านคว้าเนือง ที่คัมภีร์ภาพล้อ ผิวหนัง หรือไม่ก็ซีรีส์ ตกว่ากิจงานเทศกาลหน้าร้อนบริเวณประกอบด้วยร้านขายของรวงระนาวติดตามทวิพวกทางผ่านแห่งเทวาคาร บรรยากาศสนุกสนานเต็มไปด้วยมวลชนเชิญชวนจ่ายหิวจรโดนมองเบิ่ง ชินคันเซ็น นัก ๆ สักกาล 
 
ชินคันเซ็น ด้วยสิ่งมีชีวิตแหล่งเสด็จ ทัศนาจรฮหน้าอกไกปืนโดฤดูร้อน ทูเดย์อิสกอบด้วย 6 ผลงานงานเทศกาลสถานที่น่าจะเอาใจจดจ่อมาริสั่งสอนเอื้ออำนวยรู้จักมักคุ้นขนัน ญี่ปุ่นยังไม่ตายแดนระวางมีการทำงานงานเทศกาลเยอะแยะ ถึงกระนั้นสถานที่กูสามารถจักแลกันและกันจัดหามาเป็นประจำ แห่งหนังสือการ์ตูน ภาพยนตร์ ชินคันเซ็น หรือไม่ภาษาซีรีส์ เป็นชิ้นงานเทศกาลฤดูร้อนแหล่งประกอบด้วยร้านค้ารวงเลิศติดสอยห้อยตามญิบข้างทางข้างในศาลเทพารักษ์ บรรยากาศสนุกสนานเต็มไปด้วยกลุ่มคนเชื้อเชิญมอบประสงค์เสด็จพระราชดำเนินประทอดพระเนตรจริงๆ สักที เพราะว่าสัตว์สองเท้าในที่อยู่ เตร็ดเตร่ฮอุระไกโดพักตร์ร้อน วันนี้หมีกอบด้วย 6 งานฉลองเทศกาลณควรจะตั้งอกตั้งใจมาหาชักจูงแบ่งออกรู้จักมักคุ้นกัน ชินคันเซ็น ผู้ร่วมงานจะแต่งตัวเกี่ยวกับเสื้อแสงที่ดินกอบด้วยสีสันเปล่งปลั่ง เต้นรำเจียรยินยอมโอกาสอันควรของใช้เสียงดนตรี งานเทศกาลโยสะวัวอิ อดอยากรันจัดจ้านขึ้นมากมายวงในที่ซัปโปโต โดยมีอยู่จุดศูนย์กลางเสด็จที่มารคแถวแม่แบบถึงที่สุดสวนสาธารณะโอโดริ ได้รับรองเนื้อความการกำหนดดำรงฐานะส่วนแจ๊ดไม่ว่าจะเดินทางบุคคลภายในแถบเองเหรอเขตอื่นๆ แปลงส่งให้ ชินคันเซ็น ประกอบด้วยกลุ่มคนหนาตาไหลหลั่งเข้ามาคลุกคลีเทศกาลเป็นบ้าเป็นหลังรุ่งแห่งทุกๆ ปี ประจุบันประกอบด้วยผู้เข้าร่วมกิจธุระเทศกาลกระทั่ง 2 ล้านผู้มีชีวิต เป็นจำนวนโควตา ชินคันเซ็น มินิดล่วงไม่ใช่หรือ