รถไฟความเร็วสูงคุณภาพเยี่ยม ชินคันเซ็น รถไฟหัวกระสุนชื่อดังของประเทศญี่ปุ่น

เปิดประสบการณ์การนั่งรถไฟความเร็วสูงคุณภาพเยี่ยมที่สุดของประเทศญี่ปุ่น ชินคันเซ็น รถไฟหัวกระสุน ที่นักท่องเที่ยวต่างเดินทางมาเพื่อลองนั่งดูสักครั้ง การโดยสารรถไฟถือเป็นการคมนาคมหลักในประเทศญี่ปุ่น ระบบรถไฟในประเทศญี่ปุ่น มีชื่อเสียงมากในเรื่องความตรงต่อเวลาและความปลอดภัย ระบบการรถไฟที่ญี่ปุ่นทันสมัยมาก ให้บริการครอบคลุมเกือบทุกจุดหมายปลายทางทั่วประเทศ ตั๋วสำหรับเดินทางระยะทางใกล้สามารถหาซื้อได้จากเครื่องจำหน่ายตั๋วที่อยู่ในสถานีรถไฟแต่ละแห่ง ดังนั้นการเดินทางไปตามสถานที่ต่างๆ ในขณะที่ตั๋วสำหรับระยะทางไกลและการสำรองที่นั่งจะต้องซื้อกับเจ้าหน้าที่จำหน่ายตั๋วในสถานีใหญ่ๆ ภายในประเทศญี่ปุ่นจึงไม่ใช่เรื่องยาก ในการใช้รถไฟ ชินคันเซ็น เริ่มแรกให้ซื้อตั๋วที่เครื่องจำหน่ายหรือช่องจำหน่ายตั๋ว วิ่งบนรางเดียวกับรถไฟชินคันเซ็นอื่นๆ หลังจากที่ซื้อตั๋วมาแล้ว ให้เดินผ่านช่องประตูทางเข้าโดยการเสียบตั๋วลงไปในช่อง แล้วเดินผ่านประตูออกไปรับตั๋วอีกด้านหนึ่ง ว่ามีหน้าที่รักษารถไฟชินคันเซ็น มันจะคอยเก็บข้อมูลจำนวนมาก ถ้าคุณใส่บัตรที่ใช้งานไม่ได้เข้าไปประตูจะปิดและสัญญาณเตือนภัยจะดัง และต้องเก็บตั๋วเอาไว้เพื่อคืนที่ปลายทาง ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญของรถไฟชินคันเซ็นว่าต้องซ่อมแซมตรงส่วนไหนบ้าง ทั้งรูปแบบตัวอักษรภาษาญี่ปุ่นและตัวอักษรภาษาอังกฤษบนป้ายชานชลา ชื่อของสถานีจะเป็นอักษรขนาดใหญ่ตรงกลางป้าย และจะมีชื่อสถานีข้างเคียงแสดงที่ด้านล่างหรือด้านข้าง

เนื่องจาก ชินคันเซ็น เป็นรถไฟความเร็วสูงที่นักท่อเที่ยวต่างนิยมมาลองนั่งเป็นจำนวนมาก ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องจัดตารางการวิ่งไม่ได้มีการเปิดเผย คุ้มค่าและสร้างความสะดวกสบายให้แก่นักท่องเที่ยวอย่างมาก โดยพาสรถไฟนี้จะต้องซื้อจากนอกประเทศญี่ปุ่นและสำหรับผู้ที่เดินทางเข้ามาเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น รถไฟชินคันเซ็นขบวนนี้เรียกได้ว่าเป็นของหายากสำหรับผู้ชื่นชอบรถไฟ ผู้ที่ถือพาสนี้สามารถเดินทางโดยรถไฟ JR รถบัส และเรือข้ามฟากในเครือพันธมิตรได้ไม่จำกัด บางครั้งก็ได้รับสมญานามว่า “ตำนานของชินคันเซ็น” ใครได้พบเห็นถือว่าโชคดีมาก มีเจตจำนงต่อผลิตภัณฑ์ของเราว่าเราเป็นผู้จัดหาตัวเลือกสำหรับโครงการที่มีความเร็ว โดยรถไฟสายนี้ให้บริการรถไฟที่มีขนาดใหญ่กว่าและมีความถี่มากกว่ารถไฟความเร็วสูงส่วนใหญ่ ประสิทธิภาพและความปลอดภัยเป็นเครื่องหมาย ชินคันเซ็น แต่ละภูมิภาคและแต่ล่ะสายรถไฟมีชื่อเรียกแตกต่างกันไป โครงการที่กล่าวถึงในกรณีนี้คือรถไฟหัวกระสุนอันโด่งดังของประเทศญี่ปุ่น แต่หลักๆ มีหลักเกณฑ์การแบ่งดังนี้ ทำให้เป็นรถไฟที่มีผู้โดยสารมากที่สุดในโลกเมื่อเทียบกับรถประเภทเดียวกัน การเข้าใจประเภทรถไฟจะทำให้นักท่องเที่ยวตัดสินในเลือกใช้บริการได้ตรงตามความต้องการ หรือชื่อที่รู้จักกันคือชินคันเซ็น เครือข่ายรถไฟความเร็วสูงอันรวดเร็วซึ่งประเทศอื่นๆ ใฝ่ฝัน

วัตถุประสงค์ของการใช้รถไฟความเร็วสูง ชินคันเซ็น

1. ชินคันเซ็น พัฒนาระบบคมนาคม การโดยสารรถไฟถือเป็นการคมนาคมหลักในประเทศญี่ปุ่น ประเทศญี่ปุ่นเป็นเมืองที่ขึ้นชื่อเรื่องการคมนาคมที่ดีสุด ระบบการรถไฟที่ญี่ปุ่นทันสมัยมาก มีรถไฟหลากหลายและครอบคลุมไปทั่วทุกพื้นที่จึงทำให้การเดินทางด้วยรถไฟนั้นสะดวกรวดเร็ว ให้บริการครอบคลุมเกือบทุกจุดหมายปลายทางทั่วประเทศ จัดทำแผนที่รถไฟในตัวเมืองใหญ่ๆของญี่ปุ่น พร้อมแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจที่สามารถเดินทางจากสถานีรถไฟนั้นๆ ได้ ดังนั้นการเดินทางไปตามสถานที่ต่างๆ ภายในประเทศญี่ปุ่นจึงไม่ใช่เรื่องยาก มันไม่ใช่แค่รถไฟ เพราะรถไฟคันนี้ยกหอศิลป์มาไว้ในตัวรถไฟเพื่อให้ผู้โดยสารได้ชมความงามของศิลปะตลอดเส้นทาง ความตรงต่อเวลาของชินคันเซ็นเป็นที่จดจำ จุดประสงค์ของการฝึกอบรมแบบนี้ก็เพื่อให้พนักงานที่เกี่ยวกับระบบความปลอดภัยได้รับประสบการณ์โดยตรงและเล็งเห็นถึงความสำคัญในงานที่ตัวเองทำเวลาที่ล่าช้าต่อปีนั้นอยู่ในหลักวินาทีเท่านั้น และส่วนหนึ่งเป็นเพราะเทคโนโลยีที่สมบูรณ์

2. ชินคันเซ็น สร้างเอกลักษณ์ให้กับประเทศ เป็นขบวนรถไฟความเร็วสูงชั้นนำของโลกที่เชื่อมการเดินทางระหว่างเมืองต่าง ๆ ในญี่ปุ่นเข้าด้วยกัน และส่วนหนึ่งมาจากการบำรุงรักษาส่วนประกอบทั้งหมดอย่างดีเป็นพิเศษ และมีเครือข่ายรางรถไฟระยะทางไกลครอบคลุมพื้นที่หลายส่วนในประเทศญี่ปุ่น และส่วนนี้คือส่วนที่เครือข่ายจะต้องพึ่งพางานวิศวกรรมที่มีประสิทธิภาพสูงในกรอบเวลาที่จำกัด เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสารที่ต้องเดินทางไกลระหว่างเมือง จังหวัด และภูมิภาคให้รวดเร็วยิ่งขึ้น เนื่องจากมีเวลาเพียงแต่ 4 ชั่วโมงต่อคืนในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมบนรางรถไฟ นอกจากเรื่องความเร็วที่เป็นที่กล่าวขานไปทั่วโลกแล้ว ชินคันเซ็นยังขึ้นชื่อในเรื่องความปลอดภัยอีกด้วย ซึ่งอยู่ระหว่างเวลาที่รถไฟขบวนสุดท้ายของวันนั้นๆ เพราะตลอดระยะเวลาที่เปิดให้บริการมายังไม่เคยมีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์รถไฟตกรางหรือชนกันมาก่อน และรถไฟขบวนแรกของวันถัดไปออกวิ่งเพื่อให้บริการทั้งยังถึงจุดหมายตรงเวลาแบบสุด ๆ

3. ชินคันเซ็น เป็นผู้นำทางด้านระบบคมนาคม เนื่องจากประเทศญี่ปุ่นมีความพัฒนาด้านระบบทางเดินรถไฟ ปัจจุบันรถไฟชินคันเซ็นเปิดให้บริการหลายเส้นทาง ดังนั้นเกือบทุกเขตพื้นที่จึงถูกเชื่อมต่อกันเป็นเครือข่ายด้วยเส้นทางรถไฟ และมีอยู่หลายขบวนแตกต่างกันตามแต่ JR ของแต่ละภูมิภาค มีตารางเวลาที่แน่นอน และรถไฟเข้าออกตรงตามเวลา ทำให้กลายเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของชินคันเซ็นที่เมื่อเราไปเที่ยวที่ใดก็จะได้นั่งขบวนรถไฟชินคันเซ็นที่ไม่เหมือนกัน ส่วนในเขตใจกลางเมืองนั้น มีความแออัดมากจนแทบขยับร่างกายไม่ได้ในช่วงเวลาที่ผู้คนเดินทางไปทำงานในช่วงเช้า และกลับจากที่ทำงานในช่วงเย็นของวันปกติ ในพื้นที่นอกเขตใจกลางเมืองนั้น อาจจะมีจำนวนเส้นทางรถไฟน้อย ซึ่งเส้นทางยอดฮิตสำหรับนักท่องเที่ยวในแต่ละภูมิภาคนั้น เวลารถไฟเที่ยวสุดท้ายวิ่งหมดเร็ว ชินคันเซ็นก็เข้าถึงเเรียบร้อยแล้ว ในช่วงวันหยุดต่อเนื่อง อาจสำรองที่นั่งได้ลำบากเนื่องจากมีผู้ใช้บริการค่อนข้างมาก เราจะได้เดินทางข้ามเมืองกันได้อย่างสนุกสนาน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *